Foto: Vejdirektoratet

Vejdirektoratet styrker vedligeholdelsen af veje og broer med nyt IT-system

Infrastruktur

27/04/2021 11:16

Theis

Med helt nyt it-system bliver Vejdirektoratet bedre i stand til at planlægge, hvornår de fx skal udskifte asfalt på den optimale måde i forhold til trafikanter, økonomi og vejens levetid

Når Vejdirektoratet vedligeholder veje, broer og tunneler på det statslige vejnet handler det om at ramme det helt rigtige tidspunkt at sætte ind med vedligeholdelsen. Kommer den for tidligt, betyder det et spild af en ellers brugbar og velfungerende infrastruktur. Kommer den for sent giver det gener for trafikanterne og kan nedsætte vejens eller broens levetid.

Den disciplin har vedligeholdelsesplanlæggere i Vejdirektoratet arbejdet med i mange år, men nu bliver det muligt for dem at gøre det endnu bedre og mere effektivt, fortæller Gert Ahe, der er områdechef for Bygværker, Befæstelser og Målinger.

”Gennem mange år har vi arbejdet med en række egenproducerede systemer, som har tjent os godt, men de er ved at være utidssvarende, og derfor har vi nu købt et helt nyt it-system. Med det i hånden vil vi kunne effektivisere styringen af vores arbejde med vedligeholdelse,” siger han.

Minimerer levetidsomkostninger
Redskabet er et såkaldt Asset Management System og det indkøbte standardsystem har forkortelsen/navnet dTIMS. En asset kan for eksempel være en belægning eller en bro. Ved hjælp af asset management er målet inden for de givne rammer at minimere vejnettets samlede levetidsomkostninger samtidig med, at det aftalte serviceniveau opretholdes.

”Vi får et standardsystem, som anvendes bredt internationalt, og vi får på den måde gavn af andres udvikling, viden og erfaring. Systemet skal sikre mere valide data, gøre dataindsamlingen mere automatisk og give os et billede af økonomien på vores forskellige vedligeholdelsesopgaver. Vi taler generelt om en effektivisering af vores måde at styre vores arbejde med vedligeholdelse på,” siger Gert Ahé.

Områdechef Gert Ahe tilføjer, at systemet også er mere brugervenligt og kan bruges af flere.

Kan udvides til andre assets
Det nye system leveres af firmaet Deighton og det er udviklet til håndtering af vejrelaterede assets. Systemet er udbredt i Nordamerika og anvendes også i Europa, f.eks. i Østrig og Irland. Deighton har allieret sig med Atkins som underleverandør og dermed også sikret sig lokal tilstedeværelse i Danmark.

Systemet vil indledningsvist håndtere Vejdirektoratets belægninger og broer, men der er mulighed for at udvide med flere asset-typer.

Mest Læste

Annonce