Kan vi skabe en bred debat om EU's udfordringer og mulige løsninger?

Politik

26/12/17 10:00

Maja Kirstine Andersen

Kan vi ikke få en bedre og bredere debat om vores fremtid i Europa? Der er alvorligt brug for det. Sådan spørger tidligere minister Marianne Jelved i denne uges indlæg på Europabevægelsens blog.

 Der er meget pres på EU i disse år. Brexit er en ny tilstand for fællesskabet. En af Danmarks nære samarbejdspartner i EU er på vej ud af fællesskabet. Flygtninge fra nærområder omkring EU, og migranter fra bl.a. det fattige og ofte kriseramte Afrika har samme retning for deres håb om et bedre liv, nemlig EU. Store og globalt orienterede virksomheder finder veje til meget lav beskatning, hvilket udhuler medlemslandenes økonomiske ressourcer. Forskellige former for grænseoverskridende problemer - fx kriminalitet, miljøbelastninger og klimaforandringer, rammer også EU og dets medlemslande. De kræver fælles handling.

Ny Europa-sektion på DenOffentlige

Europa-debatten er blevet historisk væsentlig. Derfor kan du på DenOffentlige.dk/europaeisk-samarbejde finde en selvstændig sektion, der debatterer og formidler fra debatten om Europa og det europæiske samarbejde.

Vores Europasektion skabes i samarbejde med udgiverne på DenOffentlige.

Samtidig er der også store fordele i fællesskabet. Det indre marked er en meget stor fordel for medlemslandene. Danmark har her et hjemmemarked på godt og vel 500 mio. borgere. Før vores medlemskab var det på 5 mio. borgere. Jeg er tilhænger af et EU og af at Danmark er medlem af EU. Her har vi mulighed for, at vores politikere og ministre kan få indflydelse og præge de beslutninger, som fællesskabet træffer. Men jeg kan også se, at det kan være svært at finde måder at få debatten om EU og de problemer og mulige løsninger, der er på bordet, bredt ud til bredere kredse i et land som Danmark. Og vi er ellers et land med stærke traditioner for folkeoplysning og foreningsliv og for demokrati og aktiv deltagelse i valghandlinger.

Midt i disse funderinger husker jeg på en fantastisk positiv oplevelse. Da vi skulle stemme ja eller nej til vores medlemskab af den fælles valuta, euroen, blev der arrangeret en ny form for debat om det valgtema. På Syddansk Universitet blev der arrangeret en høring om euroen. Det følgende er mine erindringer. Et repræsentativt udsnit af vælgerne i Danmark blev udtrukket og inviteret til Odense og SDU. Der var vel et sted mellem 300 og 400 deltagere i et døgn. De blev inddelt i grupper på ca 20 deltagere. De fik forskellige emner om euroen. De fik eksperter, der kom i grupperne, og som kunne give oplæg og svare på spørgsmål. Grupperne kunne også rekvirere eksperter eller opinionsdannere.  Der var mulighed for at stille spørgsmål til medlemmer af Folketinget og til ministre.

Europabevægelsen Blog

Debattøren er en del af Europabevægelsens panel af bloggere på DenOffentlige. Se andre indlæg her

Her bidrager en række erhvervsfolk- og organisationsfolk, kulturpersonligheder, undervisere og tidligere toppolitikere med interesse for det europæiske samarbejde til at styrke debatten om EU.

Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning

 

Der blev debatteret i auditorier mellem grupperne og de folkevalgte og andre, der var tilsagt. Og der blev også debatteret i de enkelte grupper. Jeg husker, at jeg selv sad i et politikerpanel, hvor jeg i auditoriet fik følgende spørgsmål: ”Hvad sker der, hvis et flertal stemmer nej til euroen? ” Jeg svarede kækt: ”Ja, livet går videre. ” Og så argumenterede jeg for mit synspunkt.  

Debatten på SDU blev en kæmpesucces. Og deltagerne, der var udtrukket fra hele landet, kunne rejse hjem igen og gå i debat i deres nærområder med den viden, de nu havde om euroen. Ja, de kunne arrangere debatter med nogle af de eksperter og andre, de havde mødt på SDU. Dele af det store debatarrangement blev selvfølgelig transmitteret i de landsdækkende medier.

Den debatform kunne vi udvikle og så rejse aktuelle spørgsmål som: Hvordan kan vi løse flygtningekrisen i EU? Hvordan kan vi undgå skattely? Hvordan får vi stoppet grænseoverskridende kriminalitet? Vi kunne få bredt aktuelle temaer ud i landsdækkende debatter fx en eller to gange om året. Det ville føre til en bredere debat om de udfordringer, vi er fælles om i Europa. Vi kan gøre det meget bedre. Også i Danmark.

Debattøren er en del af Europabevægelsens panel af bloggere på Den Offentlige, hvor en række erhvervsfolk- og organisationsfolk, kulturpersonligheder, undervisere og tidligere toppolitikere med interesse for det europæiske samarbejde bidrager til at styrke debatten om EU. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce