Hvornår er uvidenhed blevet en kvalitet?

Velfærd

26/10/2016

Tina Juul Rasmussen

Resultatbaseret styring eller tillidsbaseret ledelse? New Public Management eller New Public Governance? Er det enten-eller - eller både-og? Og hvor skal snittet i givet fald ligge?

Debatten om styring og ledelse af den offentlige sektor kører på fuldt blus og er derfor også tema for årsmødet i Foreningen af kommunale social-, sundheds- og arbejdsmarkedschefer i Danmark (FSD), som finder sted i morgen, torsdag den 27. og fredag den 28. oktober på Glostrup Park Hotel. (Læs mere om årsmødet og debatoplæggene her.)

Som optakt til årsmødets tema Ledelse af fremtidens velfærd: Kan vi måle os til velfærd – og har vi råd til at lade være? har FSD udarbejdet et debatoplæg om resultatbaseret styring, som blandt andet slår fast: 

FSD Socialchefer i Danmark

FSD Socialchefer i Danmark er udgivere på DenOffentlige, hvor de deler viden og erfaringer. 
 Læs flere indlæg fra FSD og dens medlemmer her. 

 

”Det er en grundlæggende ledelsesopgave at sætte retning og udpege mål for, hvor vi skal hen i både den offentlige og private sektor. I den offentlige sektor er der en demokratisk valgt, politisk ledelse, der udstikker mål for, hvor man f.eks. vil hen med folkeskolen eller beskæftigelsesindsatsen – og den administrative ledelse skal sikre, at det sker. En metode hertil vil i mange sammenhænge være at identificere nogle nøgletal, man følger over en periode for at kunne iagttage om målene opfyldes – og ikke mindst for at kunne kommunikere målene ud i organisationen til ledelse og medarbejdere. Med andre ord er basiselementerne i resul-tatbaseret styring væsentlige for at kunne udføre ledelsesopgaven i den offentlige sektor. 

Hvorfor bliver vi så̊ ved med at debattere, om det er en dårlig ide – ja, ligefrem skadeligt? Ingen styring og ledelse vil være betydelig mere skadeligt. Man kunne stille det lidt provokerende spørgsmål: Hvornår er uvidenhed blevet en kvalitet?” 

Ministre og forskere debatterer
Til at kvalificere og debattere temaet har vi inviteret forskere og politikere, som er fortalere for både den mere målstyrede, dokumentationsorienterede linje og for New Public Governance. Vi får blandt andet be-søg af direktør Agi Csonka fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, SFI, analyse- og forskningschef hos KORA, Vibeke Normann Andersen, professor på RUC, Jacob Torfing og antropolog på Københavns Universitet, Bjarke Oxlund. 

Derudover holder social- og indenrigsminister Karen Ellemann, beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen og udlændinge, integrations- og boligminister Inger Støjberg også oplæg med afsæt i aktuelle temaer i politik og lovgivning. 

Pressen er velkommen
Pressen er velkommen til at deltage i årsmødet. Programmet for de to dage kan ses her

FSD’s oplæg til årsmødetemaet kan læses her

Yderligere oplysninger om årsmødet hos landsformand Helle Linnet på tlf. 40292832 eller hos FSD’s sekre-tariat på tlf. 29450682. 

Mest Læste

Annonce