Revision af serviceloven: Ikke et spørgsmål om besparelser

Velfærd

23/10/16 9:14

Tina Juul Rasmussen

Hvis den rehabiliterende indsats og tankegang fortsat skal have en gang på jorden, skal lovgivningen følge med og rumme større fleksibilitet, blandt andet når det handler om boligtilbud.

I Socialchefforeningen finder vi det prisværdigt, at social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V) har påtaget sig at gøre et nyt forsøg på at revidere servicelovens bestemmelser – et forsøg, der som bekendt faldt til jorden under den foregående socialminister. Vi imødeser med spænding og interesse udfaldet af forhandlingerne.

Serviceloven skal forenkles

Serviceloven skal forenkles, og ministeren har sat et arbejde igang med henblik på at rydde op i lovkomplekset. Læs mere på tema-siden om Serviceloven. 

Set udefra virker det imidlertid bekymrende, at interesseorganisationerne på handicap- og psykiatriområdet samt dele af Folketinget, på forhånd har fortolket kommunernes ønske om større fleksibilitet i lovgivningen som en slet skjult mulighed for at gennemføre yderligere besparelser på voksenområdet. Udviklingen i den måde, vi i kommunerne arbejder med og forvalter socialpolitikken på i disse år, går entydigt i retning af rehabilitering.

Lovgivningen er ikke fulgt med arbejdet
Vi arbejder for og lykkes ofte med at hjælpe borgerne tilbage i egen bolig - eller til mindre indgribende tilbud. Men vi oplever ikke, at lovgivningen følger med, når det gælder reguleringen af almene boliger til mennesker med psykisk sygdom og handicap.

Udfordringen er kort fortalt, at lovgivningen fremmer kommunale boligbyggerier, som sikrer borgerne permanente boliger med lejekontrakt.

Vi mener naturligvis ikke, at borgerne skal kunne flyttes helt vilkårligt, når det lige passer i det kommunale kram. Men vi har brug for en større fleksibilitet, så en borger ikke forbliver i et botilbud, hvis den enkeltes udvikling går i retning af at kunne klare sig i et mindre omfattende tilbud.

Brug for midlertidige boliger
Derfor mener vi, at behovet i højere grad er midlertidige boliger – og at der er brug for at nytænke samspillet mellem boligområdet og serviceloven. En udfordring, som socialministeren med fordel kunne tage op med boligministeren.

Vi kan derfor også kun opfordre til, at der i forhandlingerne om revisionen af Servicelovens voksenbestemmelser indgår drøftelser af, hvordan vi i kommunerne fortsat kan arbejde med den rehabiliterende tankegang på området.

Længst muligt i eget liv
For os er opgaven at sikre progression i borgernes forløb, så de ikke skal tilbringe et helt liv på institution. Og den opgave handler ikke om besparelser - det handler om at sikre, at borgerne bliver længst muligt i eget liv.

Find gode spørgsål her.

Annonce