Socialchefernes Årsmøde; Thors hammer og tørresnoren

Velfærd

01/11/2018 15:47

Tina Juul Rasmussen

Der var både en hammer til beskæftigelsesministeren og en tørresnor fra Sophie Løhde, da de holdt oplæg på FSDs årsmøde. Optimisme prægede deres forventninger til de mange reformer, som rammer kommunerne i disse måneder.

Fra syv til en. 

Nej, det er ikke nedgangen i antallet af reformer fra regeringen henover efteråret. Den kurve går kun én vej: opad. Det er derimod antallet af enkeltstående love, som er fusioneret i én ny hovedlov: Lov om helhedsorienteret indsats, der skal sikre borgerne én udredning, én visitation, én samlet afgørelse og én samlet klageadgang. 

Nyhedsbrev 2

100.000 mennesker læser med hver måned. Skal du være den næste? 

Prøv os! Bestil vores nyhedsbrev - og få automatisk artikler, debat og konstruktiv viden om velfærdssamfundet.

Det er gratis 

Det resultat lagde Innovationsminister Sophie Løhde ikke skjul på, at hun er godt tilfreds med, da hun indtog talerstolen på FSDs Årsmøde 2018. Med sig havde hun i lighed med sidste år sin tro følgesvend Peter, en planche med en fiktiv borger, omgivet af udfordringer i tilværelsen: dårligt helbred, misbrug, arbejdsløshed, problemer med sin søn m.m. Og Peter er som følge af sine mange problemer udstyret med adskillige lovpligtige handleplaner og et tocifret antal sagsbehandlere og andre fagprofessionelle, der skal hjælpe ham på ret køl igen.

- Peter har fulgt mig i mit arbejde med Sammenhængsreformen, fordi han er et super simpelt billede på, at vi stadig er siloopdelt i den måde vi politikere tænker og laver lovgivning på, sagde Sophie Løhde. 

- På jeres årsmøde sidste år lovede jeg, at I ville komme til at arbejde med en samlet handleplan for borgere som Peter. Det har vi handlet på med den nye lov om helhedsorienteret indsats. Og vi har præsenteret de første tre ud af seks reformspor i Sammenhængsreformen. De tre sidste kommer over de næste måneder, sagde ministeren. 

Vil gerne hænges op på sine løfter

Derfor havde Sophie Løhde også været så frimodig at medbringe en tørresnor med klemmer på. Fordi den nye lov er ikke nok til at komme i mål med de helhedsorienterede løsninger, erkendte hun. 

- Tørresnoren er derfor til at hænge mig op på, at vi tager det grundlæggende opgør med silotænkningen. Derfor har regeringen præsenteret udspillet ’Sammen med borgeren’, som indeholder en lang række forbedringer og forenklinger, I kan bruge i jeres arbejde.

Sophie Løhde fremhævede bl.a. kompetencer til rehabiliteringsteamet og hvilende fleksjob som to fornyelser. Men også aftalen om afbureaukratisering af beskæftigelsesindsatsen og 130 initiativer til at forenkle hele det offentlige system.

- Vi har bl.a. taget et opgør med puljetyranniet. Puljer er meget belejlige for os på Christiansborg, når vi skal demonstrere handlekraft og løse problemer, men det er ofte store ord og få penge, som er forbundet med meget bøvl for jer i kommunerne at søge og rapportere tilbage til os om. Derfor har vi aftalt en halvering af puljerne. Og indført, at puljer fremover skal være på min. 10 mio. kroner. Det er blot et ud af 130 forslag til forenkling.

Ledelses- og kompetencereform på vej

Inden længe lancerer regeringen også en fælles ledelses- og kompetencereform som opfølgning på Ledelseskommissionens anbefalinger. 

- Vi kommer til at følge op på alle 28 anbefalinger i reformen. Vi har en interesse i at få dygtige offentlige ledere gjort endnu dygtigere, fordi vi er helt overbeviste om, at kvaliteten af vores fælles velfærd er afhængig af god offentlig ledelse. Det kræver, at vi tager ansvar for, at I har gode rammer og muligheder for hele tiden at blive dygtigere. 

FSD Socialchefer i Danmark

FSD Socialchefer i Danmark er udgivere på DenOffentlige, hvor de deler viden og erfaringer. 
 Læs flere indlæg fra FSD og dens medlemmer her. 

 

I den efterfølgende debat med salen bebudede Sophie Løhde også, at hun som den første minister nogensinde vil give hjemmel til at kunne dele data på tværs på et aggregeret niveau.

- Erfaringer fra frikommunerne viser, at ingen borgere siger nej til at dele data, så længe det hviler på samtykke. Tværtimod kan de ikke forstå, at de skal fortælle de samme informationer flere steder, konstaterede hun.

Det går ufatteligt godt

Også beskæftigelsesminister var svært tilfreds, da han talte til socialcheferne: ’drømmescenariet’ med historisk høj beskæftigelse, fald i langtidsledigheden og ikke mindst et dramatisk fald i antallet af borgere på offentlig forsørgelse gør hans job til en fornøjelse i øjeblikket. 

Hurdlen er, erkendte Troels Lund Poulsen, at der intet quick fix er til at løfte det kapacitetspres, der findes lige nu som følge af højkonjunkturerne.

- Der er ingen lette løsninger i at få flere hænder til virksomhederne. Vi kan se, at borgere med anden etnisk baggrund end dansk har en alt for lav beskæftigelsesgrad – især kvinderne. Derfor må vi udnytte disse gode økonomiske tider til at hjælpe dem med at finde vej ind på arbejdsmarkedet.

Ministeren lagde heller ikke skjul på sin tilfredshed over, hvad han kaldte et paradigmeskifte i styringen af beskæftigelsesområdet. 

- Sidste år sagde jeg jo til jer, at vi skulle gøre noget ved LAP – som mange ministre før mig har lovet. Sandheden er, at det lykkedes i august i år med en politisk aftale om afbureaukratisering, der vil flytte os fra den stive styring med proceskrav og mange regler. Den ligger som en stor elefant, der er spist, godt i maven. Sværhedsgraden bliver at lave den konkrete udmøntning i lovgivning, bekendtgørelser og vejledninger i en fornuftig tid, inden den træder i kraft. Jeg har stor fokus på den frustration, vi ser i det kommunale landskab, når man ikke kender fortolkningen af den lovgivning, man skal forvalte. 

Kan blive sat under administration

Regelforenklingen bliver imidlertid ’frihed under ansvar’, bebudede Troels Lund Poulsen, som i den seneste tid har indkaldt adskillige af landets borgmestre til ’skole-hjem-samtaler’, fordi de ikke overholder rettidigheden i lovgivningen. Noget, mange har oplevet i direkte modstrid med den lovede lempelse af proceskravene.

Sammenhængsreformen

Mere tid til kerneopgaven, bedre velfærd på tværs af sektorer, fokus på teknologi og bedre ledelse er de fire spor i regeringens oplæg til modernisering af den offentlige sektor.

Læs oplæg og følg debatten på temasiden her.

- Jamen, vi har et rigidt system med mange proceskrav. Og så længe vi har det, anser jeg mig selv for at være den, som tager min tilsynsforpligtelse alvorligt. Jeg kan som minister ikke se bort fra den gældende lovgivning. Omvendt kan jeg sige, at når vi kommer ind i 2019, vil I se en mindre ivrig kommunikation fra min side – indtil den nye lovgivning træder i kraft. 

Men Troels Lund Poulsen stak ikke under stolen, at han er blevet meget overrasket over, hvor stor variation der er blandt kommuner i at give de ledige det, de har krav på. 

- Jeg får ondt i maven af de redegørelser, jeg har set, og for mange kommuner er det en ren tilståelsessag: ”Nej, det har vi ikke styr på, så det var godt du skrev til os”, fortalte Troels Lund Poulsen med synlig undren.

Kommunerne benchmarkes hvert halve år 

Derfor vil han allerede på fredag offentliggøre den første benchmark af kommunernes progressionsresultater i indsatsen med at flytte ledige mod beskæftigelse. 

- Den bliver fra 1-98 og rulles ud hvert halve år, så alle kan se progressionen. Jeg ved godt, at vi aldrig kommer i mål med ikke at have nogen borgere i forsørgelsessystemet – heller ikke når det går godt som nu. Men jeg prøver at undgå, at en enkeltsag i medierne skaber ny lovgivning. Og derfor kan de kommuner, som ligefrem bevæger sig bagud i progression, blive sat under administration, så vi kan gøre noget ved dem, uden at det skal gå ud over alle dem, som gør en god indsats. 

Det fik FSD-formand Helle Linnet til at kvittere med en legetøjsudgave af Thors Hammer, som Troels Lund Poulsen selv har introduceret som middel til at få kommunerne til at overholde lovgivningen. Den blev overrakt med ønsket om, at ministeren bruger den med en højere grad af omtanke i fremtiden.

 

Mest Læste

Annonce