Foto: Mads Eneqvist, Unsplash
Foto: Mads Eneqvist, Unsplash

Havmiljøet skal hjælpes: Første bygherre deler sine marine data

Klima

10/07/2024 11:49

Redaktionen

Sund & Bælt bliver den første bygherre til at dele viden om vandmiljøet fra sine marine undersøgelser. Det falder sammen med aftalen om en Havnaturfond, hvor der afsættes 500 millioner kroner til genopretning af havmiljøet, hvor den type data ønskes. Det skriver Danmarks Miljøportal i en pressemeddelelse.

I 2021 oprettede det fællesoffentlige datasamarbejde, Danmarks Miljøportal, en platform kaldet VanDa som indeholder data om vandløb, søer og havområder, for at følge udviklingen i det danske vandmiljø og gøre det lettere at tilgå og genbruge vanddata. Data – der indtil nu – er kommet fra kommuner, regioner og miljøstyrelsen.

Sund & Bælt, der planlægger, anlægger og driver nogle af Danmarks største, offentlige infrastrukturprojekter, bliver nu den første bygherre til at dele data på platformen. Sund & Bælt er i gang med en miljøkonsekvensvurdering af en mulig Østlig Ringvej i København, og gennemfører i den forbindelse en række marine undersøgelser. Data fra disse undersøgelser om vandmiljøet bliver nu delt i Danmarks Miljøportals system VanDa, og kan dermed bruges af andre bygherrer m.fl.

Som en ansvarlig bygherre arbejder Sund & Bælt dagligt med at indsamle og dokumentere data på vores projekter og sikre gennemsigtighed for alle interessenter. VanDa er et spændende initiativ, der både kan skabe større åbenhed og kendskab til vandmiljøet, og den vidensdeling vil vi meget gerne deltage i og fremme, siger Gunnar Peter Jensen, der er Miljøkonsulent i Sund & Bælt.

Dataene er blandt andet måling af vandkvalitet og optælling af fisk og andre havdyr. 

Miljøstyrelsen glade for udsigt til øget viden om havmiljøet

Hos Miljøstyrelsen har man ambitioner om at øge miljøovervågningen omkring havet for at kunne træffe bedre beslutninger, og glæder sig derfor over Sund & Bælts initiativ.

Ambitionen er at øge den samlede værdi af miljøovervågningsdata fra vores havområder for at kunne træffe de bedst mulige beslutninger. For at beskytte og genoprette vores havmiljø, har vi brug for alle de miljødata, der produceres fra de store infrastrukturprojekter og VE-projekter på havet”, siger vicedirektør Lars Møller Christiansen fra Miljøstyrelsen.

Håber start på trend der kan bruges til ESG-rapportering

Danmarks Miljøportal håber, at Sund & Bælts initiativ kan skabe en trend. 

Vi håber at Sund & Bælt kan skabe en trend om deling af data blandt bygherrer, så det bliver nemmere og billigere at træffe vidensbaserede beslutninger. Men også fordi det er oplagt at inkludere i ESG-rapportering, som EU stiller krav om”, siger Nils Høgsted, der er sekretariatsleder for Danmarks Miljøportal, og bemærker at de arbejder for at tilpasse brugergrænsefladen, så den bedre matcher bygherrers behov.

Mest Læste

Annonce