Genrefoto: Shutterstock
Genrefoto: Shutterstock

Efter TV 2-dokumentar: Nu er jordprøver fra børnehus i Holbæk klar

Kommunalt

04/06/2024 11:01

J. Bøgen

Efter afsløringer af svindel med miljøscreeninger og forurenet jord i dokumentaren Den Sorte Svane har Holbæk Kommune besluttet at tage prøver på to grunde og i et børnehus tæt ved den ene grund. Resultaterne fra børnehuset er nu klar.

Holbæk Kommunes miljøvagt tog onsdag i sidste uge jordprøver i børnehuset Villa Kulla. Børnehuset ligger klos op ad den nu nedrevne sprogskole på Lundemarksvej i Holbæk.

Nedrivningen spillede en rolle i TV 2-dokumentaren Den Sorte Svane, fordi dokumentaren giver indblik i en mere alvorlig miljøscreening end den, Holbæk Kommune fik forud for nedrivningen.

Prøverne fra børnehuset er nu analyseret. Kort fortalt er der ikke fundet PCB i nogen af de i alt 11 prøver, som miljøvagten har taget.

Til gengæld er der fundet asbest i jorden i en enkelt prøve.

Herudover er der på et ubefæstet areal ved parkeringspladsen udenfor børnehuset fundet en overskridelse af jordkvalitetskriterierne for blandt andet tung olie.

”Det er godt, at der ikke er fundet PCB i prøverne, men jeg er samtidig bekymret over, at der er et fund af asbest i en enkelt af prøverne. Derfor vil vi også hurtigst muligt fjerne det øverste jordlag i området, hvor prøven blev taget. Det regner vi med kan ske allerede i morgen. I mellemtiden har vi spærret det pågældende område af,” siger Erik Kjærgaard, der er direktør i Holbæk Kommune.

Har måske ikke noget med nedrivning at gøre

Asbest fundet i jord er ikke farligt i sig selv – det skal være i støvform for at være farligt.

Og netop fordi asbesten er fundet i jorden, kan det også tyde på, at det ikke nødvendigvis har noget med nedrivningen af den gamle sprogskole at gøre.

Hertil kommer, at den screeningsrapport, som Holbæk Kommune desværre aldrig modtog, viste fund af asbest i fliseklæb på badeværelset. Det kan tyde på en begrænset mængde asbest i selve bygningen.

Samtidig kan Holbæk Kommune i billeder fra maj måned 2023, se, at bygningen lader til at være blevet tømt for indhold, inden nedrivning.

”Vi har forældre og ansatte, som naturligvis er voldsomt utrygge, og derfor har jeg også beskrevet for dem, at vi ikke nødvendigvis tror, at fundet af asbest har noget med nedrivningen at gøre. Det her handler jo om, at børn og ansatte har stået i støv fra nedrivningen, og det er i høj grad det, der bekymrer dem. Derfor mener jeg, det er relevant at kende vores vurdering. Men ikke desto mindre vil vi selvfølgelig fjerne jorden i det område, hvor der er fundet asbest, og så har vi også sendt rapporten til embedslægen, så de kan vurdere den og eventuelt give gode råd til forældre og ansatte,” siger Erik Kjærgaard Andersen.

Ingen væsentlig risiko

Erik Kjærgaard Andersen uddyber fremsendelsen af rapporten til embedslægen.

”Forældre og ansatte er naturligvis bekymrede for den periode, hvor nedrivningen foregik og børnehuset var påvirket af støv. Det er i den forbindelse godt, at vi ikke har fundet PCB i prøverne. Det var netop det, der tilsyneladende var nedtonet i den rapport, Holbæk Kommune fik. Samtidig er det fortsat vores fagfolks vurdering, at selvom der har været PCB i de udvendige fuger på den gamle sprogskole, så har påvirkningen med støv ikke været nok til at udgøre en væsentlig risiko for børn eller voksne. Men vi har spurgt embedslægen, om der er noget, forældre og ansatte kan gøre nu. Samtidig har embedslægen mulighed for at udpege andre handlinger end dem, vi lægger op til. Eventuelle anbefalinger vil vi naturligvis udføre hurtigst muligt,” siger Erik Kjærgaard Andersen.

Holbæk Kommune har desuden inviteret forældre og ansatte til et møde tirsdag den 4. juni, hvor de får mulighed for at stille spørgsmål til Holbæk Kommunes fagfolk på området.

Overskridelsen af jordkvalitetskriterierne på det ubefæstede område ved parkeringen udenfor børnehuset har ikke noget med nedrivningen af sprogskolen at gøre.

Fundet er desuden i koncentrationer, som man vil forvente at finde i byer. Holbæk Kommune vil derfor i udgangspunktet ikke behandle jorden her.

Flere undersøgelser på vej

Baggrunden for prøvetagningen i børnehuset Villa Kulla er, at det i dokumentaren Den Sorte Svane blev afsløret, at der tilsyneladende var svindlet med miljøscreeningen i forbindelse med nedrivningen af den tidligere sprogskole på Lundemarksvej.

Holbæk Kommune modtog dengang den lovpligtige miljøscreening, som kommunen skal anvise affald på baggrund af. Screeningen påviste mindre forekomster af blandt andet PCB og andre stoffer. I dokumentaren fremlægges der dog en anden rapport, som Holbæk Kommune aldrig fik. I denne rapport fandt man blandt andet høje mængder af PCB i de udvendige fuger og man formodede, at de kunne have spredt sig til betonen.

”Den utryghed, som svindlere har skabt for forældre, ansatte og naboer i området gør mig ganske enkelt harm. At man på den måde vil sætte egen vinding over hensynet til andre mennesker, er mig ubegribeligt. Derfor skal vi som kommune også gøre, hvad vi kan for at genskabe trygheden,” siger Christina Krzyrosiak Hansen, der er borgmester i Holbæk Kommune.

Holbæk Kommune har prioriteret at tage prøver på børnehusets område og derfor kommer resultaterne her først.

Derudover vil kommunens snarest undersøge selve grunden på Lundemarksvej, hvor den tidligere sprogskole lå. Herudover har dokumentaren Den Sorte Svane rettet opmærksomheden mod en grund i Undløse med en beskyttet mose, hvor der er påkørt jord. Denne grund skal også undersøges snarest.

Mest Læste

Annonce