Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Første afbrændingsforbud indføres: 40.000 borgere rammes

Kommunalt

08/06/2023 12:55

J. Bøgen

Det kan gå hen at gælde rigtig længe.

Bornholms Brandvæsen indfører fra Lørdag d. 10.juni 2023 forbud mod afbrænding. Det sker, da der pt. er en væsentlig forhøjet risiko på øen for brande i såvel haver, på marker og i skove.

På grund af den seneste tids mange dage med høj varme og ingen regn befinder Bornholm sig nu på det niveau i det såkaldte tørkeindex og Brandfare.dk, hvor myndighederne ser sig nødsaget til at indføre afbrændingsforbud.

Det kommer til at gælde for hele Bornholm, lyder det i en pressemeddelelse fra Bornholms Kommune.

Slut med åben ild

Når forbuddet træder i kraft, betyder det, at man ikke på afbrænde:

  • haveaffald

  • halm, halmstakke og lign. som afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer

  • affald fra skovbrug

  • siv og rør, herunder rørskove og enge, lyng, hede- og mosetørv

  • bål, herunder bålfade

Ydermere kommer der nogle begrænsninger for, hvad man må bruge, som ikke er decideret afbrænding. Det gælder for eksempel:

  • anvendelse af grill (grill tillades på fast ikke-brændbart underlag)

  • ildsteder (f.eks. ved shelterpladser)

  • apparater og lignende, der fungerer ved forbrænding, f.eks. svejse- eller skære-aggregater, blæselamper, lyskilder, terrassevarmere, ukrudtsbrændere, ildsteder, udtørringsapparater er også forbudt at bruge imens afbrændingsforbuddet gælder

Pas også på ved rygning

Bornholms Brandvæsen beder også alle øens borgere om at udvise særlig opmærksomhed og forsigtig opførsel i forbindelse med rygning samt bortskaffelse af aske.

Rådene lyder: "Lad aske blive i den tillukkede grill. Kast kun cigaretskodder og afbrændte tændstikker bort i egnede, ikke-brændbare beholdere."

Skulle der komme lidt regn i de kommende dage, vil risikoen for brand fortsat være høj og der kan derfor godt gå et stykke tid før afbrændingsforbuddet bliver ophævet.

Brandvæsnet følger situationen nøje og vil naturligvis ophæve forbuddet så hurtigt det er muligt og forsvarligt.

Borgere kan holde sig opdateret om forbuddet på Bornholms Regionskommunes hjemmeside

Mest Læste

Annonce