1400 borgere skal gøre Aabenraa klogere på sit image

Politik

31/10/13 8:46

Freja Eriksen

Hvad gør indbyggerne i Aabenraa kommune stolte over deres område? Hvad forbinder potentielle tilflyttere området med? Og hvor stort er sammenfaldet med det image, som byrådet arbejder for, at Aabenraa kommune bliver kendt for?

Disse og andre spørgsmål bliver politikere og borgere meget klogere på, når Aabenraa Kommune gennemfører en imageanalyse, der præsenteres for det ny byråd i slutningen af januar.

I alt spørges 1400 respondenter om deres kendskab og holdning til det geografiske område Aabenraa kommune:

Blandt indbyggerne i kommunen spørges 500 repræsentativt udvalgte borgere. I Region Syddanmark spørges ligeledes 500 borgere, mens den sidste målgruppe er særligt udvalgt på grund af bosætningspotentialet i forbindelse med de 1600 nye arbejdspladser på akutsygehuset og det ny psykiatriske sygehus i Aabenraa: I Aarhus og Odense spørges 400 læge- og sygeplejerskestuderende om deres kendskab og holdning til Aabenraa kommune.

- Vi vil gerne være klogere på, hvad de borgere, vi gerne vil tiltrække, kender til Aabenraa kommune. Men mindst lige så vigtigt er det at finde ud af, hvad vores egne borgere ved og fortæller om vores område. For de er jo vores ambassadører, siger borgmester Tove Larsen.

Læs også: Kommunale nyhedsbreve flopper

Kommunale nyhedsbreve flopper

“Det giver ikke så meget mening, at sige hvad kommunerne gør forkert, for de griber det simpelthen forkert an fra A til Z.”

Ekspert i nyhedsbreve Claus Sølvsteen er hård i sin dom over kommunernes brug af nyhedsbreve. Læs artiklen...

Imageanalysen er et værktøj, der skal bruges til at udvikle byrådets strategiske arbejde med at gøre Aabenraa kommune til et mere attraktivt område at flytte til, bo og drive virksomhed i.

- For et år siden udarbejdede vi i byrådet Vækstplan 2018. Her prioriterede vi 32 konkrete indsatser, der på hver sin måde gør Aabenraa kommune mere attraktiv – og til sammen udgør starten på en fælles fortælling om vores område. Nu vil vi gerne vide, om borgerne kender de indsatser, og om der eventuelt mangler noget, der kan gøre vores område endnu mere attraktivt. På den måde giver imageanalysen viden til, at det ny byråd kan revidere Vækstplanen med en version 2.0 med nye indsatser, siger Tove Larsen.

For der er allerede flere af de 32 indsatser, der er gennemført og kommunikeret. For eksempel netværk for jobtilflyttere, det ny bybusnet, der binder Rødekro, Aabenraa og sygehusene bedre sammen. Og ikke mindst Fremtidens Købstad, der kører på højtryk lige nu.

For at følge udviklingen i borgernes kendskab og holdning til Aabenraa kommune, skal imageanalysen gentages hvert år frem til og med 2018.

Fakta

Formålet med Vækstplan 2018 er at skabe Sund Vækst i Aabenraa kommune. De 32 indsatser i Vækstplan 2018 skal hver især gøre Aabenraa kommune mere attraktiv, men de skal samlet set også styrke Aabenraa kommunes profil som et centrum for sundhed og læring, en erhvervsvenlig kommune med vilje til virksomhed og et område med byer i bevægelse.

 

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce