Bæredygtige netværk styrker nordjysk erhvervsliv

Bæredygtighed

28/1/13 12:45

Nordjyske virksomheder tjener penge på at samarbejde om bæredygtige løsninger i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark.

Hvordan sikrer vi en bæredygtig fremtid, hvor virksomhederne udvikler sig samtidig med at miljøet og naturen bliver beskyttet? I netværket arbejder virksomheder og myndigheder sammen med AAU, erhvervscentre og energikonsulenter. Målet er at skabe innovative løsninger med bæredygtighed for øje. Netværket har oplevet stor interesse fra virksomhederne i Nordjylland, og i dag er der omkring 50 virksomheder i netværket.

Samarbejde i netværket er med til at sikre, at forretningsudviklingen i den enkelte virksomhed tager afsæt i bæredygtighed og skaber nye erhvervsmuligheder. ”Styrken ved NBE NordDanmark er de mange parter i projektet, som samarbejder om at løfte virksomhederne ved at kombinere viden om blandt andet energioptimering og miljøforbedringer og dermed styrke virksomhedernes konkurrenceevne.” siger Råd-mand Mariann Nørgaard fra Aalborg Kommune. Samarbejdet bidrager på den måde til finde løsninger, som sikrer bæredygtig udvikling i det nordjyske erhvervsliv.

Samarbejde muliggør nye energitiltag

Energi er et stort fokusområde i netværket, som Jørgen Bing, formand for Teknik- & Miljøudvalget i Hjørring Kommune, peger på: ”I NBE oplever vi, at nordjyske virksomheder har stor interesse i energioptimering. Der er et ønske om at genanvende produktionsvarme og anvende mere vedvarende energi. Samspillet med virksomhederne i netværket understøtter i høj grad vores ønsker om bæredygtig energi i Hjørring Kommune.”

Flere virksomheder har internt haft fokus på energi i mange år. Netværket åbner imidlertid op for nye muligheder: ”På Vraa Vaskeri har vi altid arbejdet med energi og energirigtige løsninger. Netværket giver os mulighed for at netværke og samarbejde med virksomheder, der ligesom os, arbejder hen imod at anvende mere vedvarende energi.” siger Produktionschef Thomas Rasmussen fra Vraa Dampvaskeri A/S.

Også Aalborg-virksomheden Densit A/S har opnået resultater gennem netværks-samarbejdet: ”NBE har virkelig sat fokus på vores miljøindsats. Siden 2008 har vi mere end halveret vores produktspild, og for eksempel reduceret vores elforbrug med ca. 20 pct. Via NBE har vi søgt inspiration til ny viden og nye projekter, og her-igennem etableret et formaliseret samarbejde med Aalborg Kommune og Aalborg Universitet” siger Fabrikschef Frederik Gleerup fra Densit A/S.

Den 12. februar sætter netværket yderligere fokus på energi på et netværksmøde hos Nordsøen Oceanarium. Her kan virksomhederne bl.a. høre oplæg om muligheder for optimering inden for ventilation og LED-belysning.

”Nye virksomheder er meget velkomne i netværket. Er man interesseret, skal man kontakte de lokale projektledere i en af de 2 kommuner” oplyser Camilla Simonsen, lokal projektleder i Hjørring Kommune.

Fakta
Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark (NBE) er et nordjysk er-hvervsnetværk, som er et samarbejde imellem virksomheder, Hjørring og Aalborg Kommuner, erhvervs- og, energirådgivere samt Aalborg Universitet. Netværket giver virksomhederne i Aalborg og Hjørring Kommuner inspiration og redskaber til at arbejde hen imod bæredygtige produkter og produktion.
Hjemmeside: www.nben.dk

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce