Fremtidens velfærd går online

Velfærd

01/11/2012 11:46

Når fru Jensen skal til genoptræning, kan det fremover ske hjemme fra stuen. Og et besøg af hjemmesygeplejen kan foregå virtuelt via en videoskærm.

Mulighederne er mange - og potentialet stort - både for borgere og medarbejdere.

Det fremgår af en helt ny rapport, som bygger på en test af programmet ”Online Omsorg”. Forsøget er gennemført i Aabenraa, Aalborg, Greve og Kerteminde kommuner.

Borgere og medarbejdere siger ”Ja, tak!”

Rapporten viser også, at både borgere og medarbejdere er positive over for online ydelser. For borgerne giver det en frihed at slippe for transport frem og tilbage til eksempelvis genoptræning - den klares nemlig hjemme i stuen. Samtidig slipper de for at have mange forskellige medarbejdere i deres hjem.

Medarbejderne sparer tid på vejene, hvilket giver mere tid til andre opgaver og samtidig gavner miljøet. Desuden kan de yde en mere fleksibel service, som er tilrettelagt i samarbejde med borgeren.

”Områder som rengøring kan selvsagt ikke digitaliseres, men det er muligt med en række andre op-gaver. Online velfærd kan erstatte ydelser, som ikke kræver, at den kommunale medarbejder er fysisk til stede”, fortæller projektleder og kontorchef Kirsten Skovrup. Hun fortsætter: ”Formålet er ikke at fratage borgerne noget - vi løser bare opgaverne på en anden måde”.

Nye arbejdsrutiner

”Vi skal have kigget på den måde, vi arbejder på, og lagt nogle arbejdsprocesser om for at få det fulde udbytte af systemet. For der er ingen tvivl om, at videoskærmene ved udvalgte ydelser er fremtidens måde at kommunikere med borgerne på”, siger projektejer og områdechef Anette Jensen.

Det er dog en forudsætning, at borgerne har en god forbindelse til internettet. Ellers bliver lyd- og billedkvaliteten simpelthen for ringe.

”Desværre har vi de største udfordringer der, hvor potentialet er størst - nemlig i landområderne. Her er der længst transport tid og dårligst internet. Men der er ingen tvivl om, at der er meget at hente. Får vi alle borgere med, som kan benytte online velfærd, vil kommunerne på landsplan kunne spare 130 mio. kr. om året. Men der er naturligvis også nogle investeringsomkostninger”, påpeger Kirsten Skovrup.

En platform med mange muligheder

Programmet ”Online Omsorg” er en platform, som kan bruges til meget mere end de funktioner, som de fire kommuner allerede har testet. ”Vi fortsætter med at undersøge mulighederne for at koble ”Online Omsorg” sammen med andre systemer. Det er vigtigt, at systemerne taler sammen - også med kommunens eksisterende programmer. Og borgerne skal ikke have ti forskellige skærme stående hjemme i stuerne”, siger Anette Jensen.

Tendensen er altså klar - fremtidens velfærd går online!

Fakta om Online Velfærd

Forsøget med videoskærmene er støttet af ABT-fonden (nu Fonden for Velfærdsteknologi) og er gennemført fra marts til september 2012. Her testede 85 frivillige borgere gennem 1.500 videosessioner videomøder i forbindelse med løsning af opgaver inden for hjemmepleje, hjemmesygepleje og genoptræning.

Formålet var at teste, om borgere og medarbejdere kunne drage nytte af de online ydelser samt at afklare eventuelle effektiviseringsgevinster i forhold til løsningen af allerede eksisterende ydelser og opgaver.

For yderligere information kontakt projektleder og kontorchef Kirsten Skovrup eller projektejer og områdechef Anette Jensen på [email protected].

Du kan hente rapporten hos Fonden for Velfærdsteknologi

Læs mere på Fonden For Velfærdsteknologis hjemmeside www.ffvt.dk
og på projektets hjemmeside www.onlinevelfaerd.dk.

 

Mest Læste

Annonce