To nordjyske varmeforsyninger lægges sammen

Infrastruktur

27/2/15 9:55

Nick Allentoft

Nørresundby Fjernvarmeforsyning sammenlægges med Aalborg Forsyning, Varme. Sammenlægningen sker pr. 27. maj 2015.

Nørresundby Fjernvarmeforsyning bad i 2013 om at få belyst de økonomiske kon-sekvenser ved en sammenlægning med Aalborg Forsyning, Varme. Det resulterede i, at et flertal på en ekstraordinær generalforsamling takkede ja til sammenlæg-ning af de to forsyninger – og parterne har nu skrevet under på den endelige aftale. Overtagelsen af Nørresundby Fjernvarmeforsyning er som udgangspunkt omkostningsneutral for Aalborg Forsyning, Varme.

”Sammenlægningen vil for de fleste af vores forbrugere betyde en mindre varme-pris, da såvel satsen på fast afgift som forbrug pt. er lavere, og desuden er en omfattende ledningsudskiftning uden speciel opkrævning et led i aftalen”, siger Anette Valentin, formand for Nørresundby Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.
 

Renovering af ledningsnet

Nørresundby Fjernvarmeforsynings ledningsnet har en gennemsnitlig højere alder end nettet i Aalborg, og det skal nu i forbindelse med sammenlægningen bringes på samme niveau som i Aalborg.

”Der vil være tale om et større renoveringsprojekt, der samlet set vil koste ca. 54 mio. kr. Og på grund af projektets omfang vil renoveringen ske over 5 år. Det gode ved renoveringen er jo, at ledningstabet i Nørresundby falder fra ca. 13 % til ca. 6 %. Det vil sige, at vi i Nørresundby kommer til at udnytte varmen bedre, og at vi derfor får en hel del energibesparelser ud af renoveringen”, forklarer Flemming Mostrup Kielgast, chef for Energi og Renovation i Aalborg Kommune.
 

Baggrund

Nørresundby Fjernvarmeforsyning har pt. 1.545 forbrugere og har siden 70´erne været en del af det centrale kraftvarmeområde. Nørresundby Fjernvarmeforsyning køber i dag allerede varme og spædevand fra Aalborg og aftager ca. 4 % af den producerede varme i det centrale kraftvarmeområde.

De to varmeforsyningers systemer er dermed også allerede koblet sammen. Det betyder desuden, at der ikke skal etableres nye pumpestationer eller transmissionsledninger i forbindelse med sammenlægningen.