Online Velfærd

Velfærd

12/04/2012 14:45

”Goddag og velkommen til online velfærd. Hvordan har du det i dag?” Sådan kommer det til at lyde for de borgere, der får mulighed for at prøve Online Velfærd. Oline Velfærd betyder digital og umiddelbar adgang til hjemmeplejen, genoptræningen eller andre ydelser i Aalborg, Greve, Kerteminde og Aabenraa kommune.

De fire kommuner tester i perioden marts - juni 2012 Online Velfærd. En række ydelser leveres via online videosamtale i stedet for ved fysisk fremmøde i borgerens hjem indenfor hjemmepleje, hjemmesygepleje og genoptræning. Det er f.eks. når borgeren bliver mindet om at tage sin medicin, mad, vejledninger/samtaler samt ved genoptræning.

Ydelserne er nøje udvalgt sammen med borgeren og det er kun ydelser, der ikke kræver at medarbejderen er fysisk til stede i hjemmet. Udvalgte borgere i de 4 testkommuner tilbydes at deltage i projektet, som er frivilligt og gratis for deltagerne.

Hurtigere og bedre hjælp
For borgeren betyder det en hurtigere og bedre hjælp, da den gives online - live. Desuden er hjælpen så at sige lige ved fingerspidserne. Ved hjælp af kamera og touch-skærm kan borgeren tale med en medarbejder på samme måde, som hvis medarbejderen sad i stuen hos borgeren.

Eller borgeren kan blive instrueret i sin egen træning ved at træne online med en terapeut. Det giver hurtigere kontakt – og medarbejderen eller borgeren sparer unødig transporttid. Udover at få leveret ydelser online, får borgerne også mulighed for at bruge løsningen til at holde kontakt til venner og familie samt benytte internettet og derved få et indblik i den digitale verden.

Det skal være let
De digitale løsninger er tilpasset borgernes behov og evner - uden at kræve viden om IT. Tilsvarende er teknologien så let at anvende for medarbejderne, at den kun kræver et minimum af instruktion.

Baggrunden for projektet er det stigende pres på kommunernes omsorgsområde på grund af flere ældre, stagnerende økonomi, stigende behandlingseffektivitet på sygehusene og tidligere udskrivninger. Dertil en forventning om mangel på arbejdskraft indenfor omsorgsområdet i de kommende år.

Projektet skal dokumentere det arbejdskraftbesparende potentiale. Resultatet foreligger i rapport november 2012. Det er finansieret af Fonden for Velfærdsteknologi samt med en 25 % egenfinansiering af de fire kommuner.

Mest Læste

Annonce