Borgmester Jacob Bundsgaard: Sæt strøm til jernbanen hurtigst muligt

Bæredygtighed

10/02/2012 13:38

Niels Buch Johannsen

Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard indkalder borgmestre og repræsentanter for erhvervsliv og fagbevægelse til stormøde om at fremme elektrificering af jernbanen nord for Fredericia.

7. februar indgik et bredt flertal i Folketinget (S, RV, SF, V, DF, LA og K) en aftale på transportområdet med fokus på elektrificering af jernbanen. Aftalen indebærer blandt andet, at elektrificering af strækningen Esbjerg-Lunderskov igangsættes og vil være færdig i 2015. Desuden udarbejdes anlægsoverslag for at elektrificere følgende strækninger: Fredericia-Aarhus, Køge Nord-Næstved og Roskilde-Kalundborg.

Borgmester Jacob Bundsgaard er tilfreds med, at regeringen og forligspartierne med aftalen fremmer en mere moderne togdrift i Jylland med udsigt til en bedre og billigere drift, samtidig med at det gavner miljø og klima.

Ud fra et ønske om at fremme elektrificeringen af togstrækningen fra Aarhus og nordpå mest muligt, har borgmester Jacob Bundsgaard kontaktet sine borgmesterkolleger og regionsrådmænd samt repræsentanter for erhvervsliv og fagbevægelsen nord for Fredericia for at forberede et snarligt stormøde på Aarhus Rådhus om elektrificering af strækningen Fredericia-Aarhus-Aalborg.

Jacob Bundsgaard:

”Vi har en fælles interesse i at sikre, at Jylland har et fremtidssikret banenet, der matcher de elektrificerede systemer på landets øvrige hovedstrækninger (det store H) og i udlandet. Det er særdeles vigtigt, at vi i Jylland står sammen om denne sag og aktivt og positivt går ind i debatten om at fremme elektrificeringen på landets hovedstrækninger.”

Jacob Bundsgaard vil naturligvis invitere transportministeren til at deltage i stormødet, da det er afgørende at få kommunikeret til ministeren og forligspartierne, at deres indsats for at fremme elektrificering værdsættes, men at man gerne vil i dialog om prioritering af strækninger og om eventuel fremrykning.

Jacob Bundsgaard:

”I det videre arbejde er det afgørende at se på, hvilke strækninger, der giver den største samfundsmæssige værdi ved en elektrificering nu og i fremtiden.”

Dato for afholdelse af mødet er endnu ikke fastlagt.
 

Mest Læste

Annonce