Energirenoveringer for godt 450 mio. kr.

21/9/12 11:17

Niels Buch Johannsen

Aarhus Kommune ønsker at reducere CO2-udledningen fra en væ-sentlig del af de kommunale bygninger med 40 ved at gennemføre energirenoveringer – herunder opsætning af solceller – for i alt 456 mio. kr.

Partierne bag budgetforliget i Aarhus Kommune blev her til morgen enige om at sætte gang i en grundig screening af kommunens bygninger med henblik på at gennemføre energirenoveringer.

Et foreløbigt overslag viser, at kommunen ikke kun opnår at nedbringe sin CO2-udledning som virksomhed med 13 procent. Man forventer sam-tidig, at udgifterne til energirenoveringer vil kunne tjene sig selv hjem – og mere til. I alt forventes det, at kommunen vil kunne spare op mod 40 mio. kr. årligt i 15 år på investeringerne.

”Jeg er meget tilfreds med, at forligspartierne i Aarhus nu sætter skub i en investering, der vil gavne kommunen og dens borgere på flere områ-der. Ud over effekten på CO2-udledning og den økonomiske gevinst, vil man også opnå et bedre indeklima i bygningerne, og arbejdet med ener-girenoveringerne vil sætte gang i flere arbejdspladser. Så det er bare et arbejde, vi glæder os til at sætte i gang,” siger rådmanden for Teknik og Miljø, Aarhus Kommune, Bünyamin Simsek.

Investeringen på 456 mio. kr. skal foretages over de kommende fem år.

Energirenovering omfatter bl.a.:

* Isolering af klimaskærm, rør m.v.

* Udskiftning af vinduer

* Optimering af el- og varmeinstallationer

* Optimering af ventilationsanlæg

* Solcelleanlæg

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce