Et renere Aarhus med hjælp fra ledige

08/03/2013 10:16

Niels Buch Johannsen

Rådmændene Bünyamin Simsek og Hans Halvorsen tager nu initiativ til en indsats, der skal komme såvel kontanthjælpsmodtagere som byens borgere til gavn. De to rådmænd for henholdsvis Teknik og Miljø og Sociale Forhold og Beskæftigelse er enige om en ny samarbejdsaftale om straksaktivering af kontanthjælpsmodtagere.

Det er hensigten, at ledige skal inddrages i arbejdet med at holde Aarhus mere ren – uden at det går ud over ordinære stillinger. Der er derfor sat fokus på at løse opgaver, som i dag ikke varetages eller som er sparet væk i tidligere sparerunder.

Rent konkret drejer det sig om flere opgaver indenfor Ren By indsatsen herunder renovering af inventar såsom borde og bænke, rengøring af skilte, skulpturer, legepladser mv.

Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø, glæder sig over aftalen:
”Det er naturligvis dejligt, at vi kan få et renere Aarhus og få løst nogle opgaver, som vi i dag har været nødt til at nedprioritere eller spare helt væk. Og når det samtidig kan hjælpe ledige til en meningsfyldt beskæftigelse, så er der mange, der får glæde af denne aftale. Jeg er glad for, at vi på tværs af magistratsafdelingerne kan indgå et samarbejde som dette.”

Hans Halvorsen, rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse, siger:
”Aarhus Kommune har i årevis brugt straksaktivering som et redskab til at bekæmpe ledigheden især blandt unge. Det har vi rigtig gode erfaringer med. Efter et år er en stor del af de straksaktiverede faktisk i ordinært job eller uddannelse. Med den nye kontanthjælpsreform får vi brug for en større palet af arbejdsopgaver at vælge imellem. Derfor er jeg glad for aftalen, som er til gavn for de ledige, for kommunen, for erhvervslivet og i sidste ende for borgerne. Samtidig er aftalen et eksempel på, at vi med tæt samarbejde på tværs af magistratsafdelingerne kan løfte vigtige, fælles opgaver.”

Samarbejdsaftalen vil blandt andet blive afstemt med de faglige organisationer.

Mest Læste

Annonce