Hjemmehjælpere oplever fald i vold og mobning

31/10/12 11:22

Niels Buch Johannsen

Plejepersonalet i Aarhus Kommune oplever mindre vold fra borgere med demens og mindre mobning på arbejdspladsen. Det viser tal fra en ny trivselsundersøgelse sammenlignet med den forrige.

Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har netop offentliggjort en dugfrisk trivselsundersøgelse med høj medarbejdertilfredshed og svarprocent. Hvis man sammenligner undersøgelsen med den forrige måling fra 2008, kan man se en positiv udvikling på flere områder. Et af dem er færre episoder af vold mod medarbejdere fra borgere med demens.

Rådmand for Sundhed og Omsorg Thomas Medom (SF) er meget til-freds med udviklingen:

”Sundhed og Omsorg har i de seneste år sat stor fokus på at nedbrin-ge episoderne; blandt andet med et rehabiliteringsprojekt for volds-ramte, som har handlet om at udbrede viden og forebyggelse i organi-sationen. En demenssygdom kan medføre en voldelig adfærd. Men man kan gøre meget for, at det ikke kommer så vidt; eksempelvis i samspillet med borgerne og med de fysiske rammer. Vores arbejde med de forhold har haft god effekt,” siger han.

Den samme positive udvikling gør sig gældende i forhold til mobning blandt kolleger på arbejdspladsen. Thomas Medom:

”Når jeg interesserer mig så meget for mobning på arbejdspladsen, så er det fordi det er et område, som går hårdt ud over trivslen og kræ-ver konstant fokus. Vi har arbejdet på at skabe en mobbefri kultur med åbenhed, anerkendelse og god kommunikation. Også hér viser de nye tal, at det nytter at gøre en indsats. Man bruger megen tid med sine kolleger, og derfor skal man have det ordentligt med hinanden,” siger rådmanden.

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce