Kamp mod socialt snyd giver millioner i kassen

14/02/2012 13:38

Niels Buch Johannsen

Målet var at tjene 8,7 mio. kr. hjem til de offentlige kas-ser i 2011. Resultatet blev 12,3 mio. kr. Beskæftigelsesforvaltningens særlige kontrolenhed, der bekæmper snyd med offentlige forsørgelsesydelser, er en stor succes. Det kan betale sig at investere i kontrol af de offentlige forsør-gelsesydelser som kontanthjælp, sygedagpenge og førtidspension.

Det må Beskæftigelsesforvaltningen konkludere efter to hele år med den centrale kontrolenhed.

Kontrolenheden kradsede i 2010 7,8 mio. kr. ind, hvilket i 2011 er vokset med 4,5 mio. kr.

De tre medarbejdere, som p.t. er tilknyttet kontrolenheden, har i 2011 rejst krav om tilbagebetaling for 2,4 mio. kr. og stoppet ydelser for 9,9 mio. kr.

”Resultatet er både positivt og negativt. Det er fint, at Kontrolenheden er blevet så effektiv, som den er, men det er bekymrende, at så mange fortsat forsøger at snyde sig til penge fra den fælles kasse,” siger social- og beskæftigelsesrådmand Hans Halvorsen.

I Kontrolenheden forventer man imidlertid også, at der på læn-gere sigt er en præventiv effekt af indsatsen.

Kontrolenheden arbejder med:


  • - Indsats mod sort arbejde.
    - Indsats mod socialt snyd i forbindelse med fiktive adresser.

- Indsats i forhold til uoplyst udenlandsophold
- Kamp mod socialt snyd giver millioner i kassen

Mest Læste

Annonce