Knud Aarup er ny formand for Udsatterådet i Aarhus

Social

26/4/18 1:45

Niels Buch Johannsen

Tidligere direktør for Socialstyrelsen, Knud Aarup, har takket ja til posten som formand for Udsatterådet i Aarhus. Rådet er de udsattes talerør i Aarhus Kommune.

Social- og Beskæftigelsesrådmand, Kristian Würtz (S), har fundet en ny formand til Udsatterådet i Aarhus. Det bliver Knud Aarup, som kommer til at stå i spidsen for rådet, der nedsættes for fire år ad gangen. Han afløser den tidligere formand, Kjeld Holm.

Med Knud Aarup får Udsatterådet i Aarhus endnu en erfaren formand til at tale de udsattes sag. Knud Aarup er blandt meget andet tidligere Social- og Arbejdsmarkedsdirektør, Børn- og Ungedirektør og direktør for Socialstyrelsen, og så har han gennem hele sin karriere været toneangivende som foredragsholder og forfatter.

Udsatterådets nye formand er med andre ord en mand, der i høj grad kender de kommunale organisationer og administrationer indefra, og den erfaring agter han at bruge til at kæmpe de udsattes sag i Udsatterådet i Aarhus - også selvom han ikke nødvendigvis bryder sig om navnet:

”I virkeligheden har jeg det ikke godt med ord som ”socialt udsatte,” for de signalerer, at mennesker er havnet i en situation, hvor de så at sige er i omstændighedernes vold. Det fratager både samfundet og den enkelte borger for et ansvar, og det tror jeg ikke på. Jeg synes i stedet, at samfundet skal tage et medansvar for de mennesker, som på grund af manglende støtte og samfundsmæssige forhold er henvist til et liv uden for de vigtigste fællesskaber, og det er derfor, jeg har sagt ja til at stå i spidsen for Udsatterådet,” siger han.

Det er rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Kristian Würtz (S), der har ansvaret for at udpege medlemmerne for Udsatterådet, og han glæder sig over, at Knud Aarup har takket ja til opgaven:

”Knud har en sjælden stor erfaring med indsatserne for socialt udsatte, og så har han altid haft et skarpt blik for, at de sociale indsatser ikke blot skal hjælpe den enkelte, men i sidste ende også understøtte den sociale sammenhængskraft, som alle borgere har del i. Samtidig har han igennem efterhånden mange år været en markant stemme i debatten om socialt udsattes vilkår, og derfor er jeg meget glad og stolt over, at han har sagt ja til tilbuddet om at blive formand for Udsatterådet i Aarhus,” siger Kristian Würtz.

Med formandsposten på plads skal rådmanden sammen med den nye formand nu udpege medlemmer til resten af rådet. Traditionelt består rådet hovedsageligt af repræsentanter og brugere fra de frivillige foreninger på området samt personligt udpegede medlemmer med særlig relevant erfaring. I seneste periode havde rådet 12 medlemmer i alt.

Det nye Udsatteråd i Aarhus ventes endeligt formet i løbet af maj måned, hvorefter rådets arbejde kan begynde.

For yderligere information om Udsatterådet, se: https://www.aarhus.dk/da/politik/Raad-og-naevn/Udsatteraadet.aspx

 

Baggrund om Knud Aarup:

Knud Aarup er født i 1955 og er uddannet cand. scient. pol. Han har skrevet flere bøger og artikler om velfærdssamfundets udsatte grupper.

Knud Aarup har arbejdet som lektor ved universiteterne i Aarhus og Aalborg og har blandt andet været direktør i Hadsten, Horsens og Randers Kommune, hvor han var social og arbejdsmarkedsdirektør fra 2006 – 2012. Herefter var han direktør for Socialstyrelsen indtil 2015.

Han er aktiv som bestyrelsesmedlem i en række foreninger, herunder Røde Kors Aarhus, Socialpolitisk Forening, Korshærsrådet for Kirkens Korshær, Frivilligrådet, Ligeværd, Huset Venture og Lær for Livet.

Han er gift med Dorte Ågård, og tilsammen har de 5 børn.

 

For yderligere kommentarer, kontakt:

Formand for Udsatterådet, Knud Aarup, tlf.: 21328184

Rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Kristian Würtz, tlf.: 40431213