Offentlig-privat samarbejde om plejeboliger i Aarhus

Infrastruktur

02/05/2012 11:07

Nick Allentoft

Læring og nye måder at drive plejeboliger på er målet for et nyt samarbejde mellem Aarhus Kommune og det private erhvervsliv. Et samarbejde, der ifølge rådmand Dorthe Laustsen skal eksperimentere med at blande løsninger og logikker fra de to verdener. Lokalcenter Bøgeskovhus er udpeget, skriver Aarhus Kommune.

Ideen om et offentlig-privat samarbejde udspringer af budgettet for 2012, og Dorthe Laustsen (SF) forventer, at kommunen bliver både klogere og bedre til at drive plejehjem.

”Hvis vi skal håndtere de udfordringer, som ældreområdet står over for, så bliver vi nødt til at prøve nye veje og bryde vores egne grænser. Forhåbentligt kan vi høste en masse erfaring, som vi efterfølgende kan sprede til byens andre lokalcentre. Det kunne være en styrkelse af fagligheden. Det kunne være ny teknologi, en anden form for service eller måske et nyt koncept, der har en bestemt filosofi eller tilgang til alderdommen,” siger Dorthe Laustsen.

Rådmanden understreger, at det ikke er begyndelsen til en udlicitering af den offentlige sektor. ”Jeg tror fuldt og fast på, at de ældre er bedst tjent med, at der ikke skal profitmaksimeres på de ældres bekostning. Men det betyder ikke, at vi ikke kan lære af hinanden. Innovation handler blandt andet om at bruge dét, som andre brancher har succes med og så overføre det til ens egen verden. Og jeg tror på, at vi kan få noget smukt ud af at blande løsninger og logikker fra de to verdner”.

Bøgeskovhus udvalgt til at afprøve nye veje
Helt konkret indstiller Sundhed og Omsorg, at Lokalcenter Bøgeskovhus, som ligger i det sydlige Aarhus, drives som et offentlig-privat samarbejde. ”Med 70 plejeboliger, en dejlig beliggenhed og gode faciliteter har Bøgeskovhus både den størrelse og de rammer, der skal til for at gøre det attraktivt for private at indgå i et samarbejde,” siger Dorthe Laustsen.

Ifølge rådmanden er det helt afgørende, at den nye samarbejdsform og processen op til inkluderer en grundig inddragelse af de berørte beboere, deres pårørende og de mange frivillige på lokalcenteret samt medarbejdere og potentielle leverandører.

Offentligt-privat samarbejde om plejeboligdrift
Magistraten forventes at behandle indstillingen den 29. maj. Byrådet forventes at førstebehandle indstillingen den 6. juni for herefter at blive sendt til udvalgsbehandling i udvalget for Sundhed og Omsorg den 13. juni og til andenbehandling i byrådet den 27. juni.

Det offentlig-private samarbejde forventes at være opstartet i løbet af sommeren eller efteråret 2013. Samarbejdet forventes som minimum at vare i fire år. Rent teknisk vil samarbejdet blive etableret via et udbud, som forventes gennemført i starten af 2013.

Initiativet bygger på budget 2012, hvor forligskredsen blev enig om, at opfordre Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg til at ”afprøve mulighederne for et fagligt, teknologisk og økonomisk offentlig-privat samarbejde i plejesektoren for en beløbsramme på 20-25 mio kr.”
 

Mest Læste

Annonce