Plejepersonale bytter job med ledige

20/08/2012 09:26

Niels Buch Johannsen

I løbet af efteråret vil 80 sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter fra Sundhed og Omsorg gå på efteruddannelse samtidig med at 40 ledige kolleger træder i deres sted på byens lokalcentre. De første 10 sygeplejersker starter mandag den 20. august. Rådmanden vil udbrede initiativet til resten af kommunen.

- Dette initiativ med jobrotation kan være med til på samme tid at bekæmpe ledighed og løfte medarbejdernes kompetencer, siger sundheds- og omsorgsrådmand Thomas Medom om projektet.

- Initiativet er så godt, at det også bør sprede sig til resten kommunens afdelinger. Vi er i en ekstraordinær situation med en krise der har bidt sig fast – derfor skal der ekstraordinære løsninger til. Jeg vil derfor tage et forslag med til de kommende budgetforhandlinger om at udbrede jobrotationen til alle de områder i kommunen, hvor vi har stor ledighed.

Den 20. august starter jobrotationen for 40 sygeplejersker der er fastansat i sundhed og Omsorg. De får en 14 ugers diplomuddannelse på VIA University College, mens der i den periode bliver ansat 20 vikarer ansat i 28 uger i alt.

Den 3. september starter næste fase, hvor 40 SOSU-assistenter går på 14 ugers efteruddannelse på Social- og Sundhedsskolen og erstattes af 20 vikarer der er ansat i 28 uger.

- Jobrotation vil være oplagt inden for mange områder i kommunen, fortsætter Thomas Medom. - Der står tre generationer af ledige nyuddannede uden fodfæste på arbejdsmarkedet, samtidig med at vi har en lang række medarbejdere med et stort behov for efteruddannelse for at blive bedre rustet til fremtidens arbejdsopgaver.

Faktaboks:

Jobrotation for sygeplejersker og SOSU-assistenter
Det er Aarhus Kommune og Aarhus Universitetshospital, der i samarbejde med Dansk Sygeplejeråd, FOA, Jobcenter Aarhus, Social- og Sundhedsskolen samt VIA University College har taget initiativ til forløbet.

80 medarbejdere fra kommunen og 80 fra Universitetshospitalet tilbydes uddannelse og 80 ledige skal vikariere imens

Uddannelsen varer 14 uger og drejer sig om at skabe sammenhængende patientforløb. Der vil blive lagt vægt på kompetencer inden for samarbejde, kommunikation og organisering kommune og hospital imellem.

Jobrotationsprojekterne begynder i august 2012.
Jobrotationen er økonomisk fordelagtig for kommunen og regionen, da projektet kører med løntilskud og dagpengefinansiering, sådan at vikarerne i de første 14 uger aflønnes med løntilskud og derefter med normal løn. For Sundhed og Omsorg er der tale om en udgift på ca. 3 mio. kr. til kursusudgifter og løn til vikarer.

Forløbet kort beskrevet: Når et lokalcenter eller en hospitalsafdeling har to sygeplejersker eller to social- og sundhedsassistenter, der hver skal på uddannelse i 14 uger, så sendes de på kursus i forlængelse af hinanden. I de 28 uger, de er af sted på uddannelse, erstattes de af én ledig sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent.

Mest Læste

Annonce