Rådmand låser personalet ude

28/11/2012 11:00

Niels Buch Johannsen

Fungerende rådmand for Sundhed og Omsorg, Thomas Medom sender de administrative medarbejdere i praktik hos deres kolleger på bl.a. lokalcentrene, i plejeboligerne og i DemensCentrum Aarhus.

Fungerende rådmand for Sundhed og Omsorg, Thomas Medom har låst sine administrative medarbejdere ude i tre dage. I stedet er de mandag til onsdag i denne uge i praktik hos deres kolleger på bl.a. lokalcentrene, i plejeboligerne og i DemensCentrum Aarhus.

”Administrationens opgave er at understøtte og servicere frontmedarbejderne, så de kan løse kerneopgaverne og hjælpe borgerne effektivt og med høj kvalitet. Og den bedste måde at sikre det på, er at admi-nistrationsmedarbejderne kender frontmedarbejdernes hverdag indefra,” fortæller fungerende rådmand Thomas Medom (SF), som er ophavsmand til initiativet. Selv tager han også ud i de tre dage, sammen med direktør Hosea Dutschke og de øvrige topchefer.

”I Sundhed om Omsorg arbejder vi hele tiden på at udvikle organisationen, og jeg er sikker på, at dette initiativ kan være med til at styrke sammenhængskraften og dermed gøre os alle sammen bedre til at løfte de opgaver, som borgerne er afhængige af,” siger Thomas Medom.

Selv glæder han sig til sine tre dage i marken. ”Mandag skal jeg hjælpe til i caféen og plejeboligerne ved Lokalcenter Hasle i Rymarken, og tirsdag og onsdag skal jeg til Gellerup, hvor jeg skal være sammen med SOSU-personale, sygeplejersker og brugerråd. Jeg forventer, at jeg selv og de øvrige administrativt ansatte er blevet lidt klogere på det tætte arbejde sammen med borgerne. Og jeg tror også at noget af det går den anden vej, så vi får lejlighed til at fortælle vore kolleger i plejen, hvad vi laver i Frichsparken og på rådhuset”.

Mest Læste

Annonce