Rådmand om kritik af ældreplejen: En storm i et glas vand

26/01/2012 11:18

Niels Buch Johannsen

Anne Mette Villadsen, gruppeformand for De Konservative i Aarhus Byråd, kritiserer Sundhed og Omsorgs indsats for beboerne i plejeboligerne. Det sker på baggrund af et statusnotat, som kommunens tilsyn har lavet over 49 uanmeldte tilsyn i 2011.

Rådmand Dorthe Laustsen (SF) siger om kritikken: ”Der er intet nyt under solen her. Det er et statusnotat, som opsummerer offentligt tilgængelige rapporter fra sidste år. Rapporter, der vel at mærke ER handlet på.”
Kommunens tilsynschef, Sus Freundt, som har lavet notatet, understreger, at der er tale om anbefalinger med henblik på læring og udvikling. ”Det er ikke påbud, og det er slet ikke omsorgssvigt. Faktisk har vi forbedret os fra 2010 til 2011. Jeg vil dog sige, at statusnotat åbner for unødigt mange fortolkninger. Så Tilsynet vil arbejde for at blive bedre til at kommunikere klart og tydeligt til udvalgsmedlemmerne.”
Formanden for Aarhus Kommunes Ældreråd, Carl Aksel Kragh Sørensen, siger følgende om kritikken: ”Påstanden om, at plejebeboerne får mangelfuld pleje, er i direkte modstrid med den opfattelse, Ældrerådets tilsynsudvalg havde af tilsynsrapporterne. ”

”Det er simpelthen en storm i et glas vand og bevidst manipulation fra Anne Mette Villadsens side,” siger Dorthe Laustsen. ”Mine politiske modstandere og medierne skal passe meget på med at piske en stemning op, der skræmmer de ældre og deres pårørende.  Beboerne i plejeboligerne får fuldt forsvarlig pleje og omsorg, og jeg tror aldrig, personalet har været dygtigere, end de er lige nu. Og selvfølgelig har vi også taget ved lære af tilsynsrapporterne i 2011. Det er jo det, der er meningen med dem.”

Mest Læste

Annonce