Rådmand udsætter BPA-ændringer

20/12/2012 12:12

Niels Buch Johannsen

Social- og beskæftigelsesrådmand Hans Halvorsen, har besluttet at udsætte to centrale dele af de bebudede ændringer i BPA-ordningen (den tidligere handicaphjæpe rordning). Udsættelsen skyldes, at rådmanden vil være sikker på, at ændringerne kan foretages inden for lovens rammer.

Læs også: Scleroseforeningen: Borgerne behandles som legoklodser

”Vi har fået rigtig mange høringssvar fra BPA-brugere, der er utrygge ved ændringerne, Institut for Menneskerettigheder har udtrykt bekymring over de planlagte ændringer, og socialministeren har i et samråd i Folketinget sagt, at de planlagte ændringer er ulovlige. Det kan jeg naturligvis ikke sidde overhørig. Hvis der er tvivl om lovligheden, kan jeg ikke tiltræde indstillingen fuldt ud på nuværende tidspunkt,” siger rådmand Hans Halvorsen.

Kommunens jurister har vurderet, at de planlagte ændringer af BPA-ordningen kan gennemføres inden for lovgivningens rammer, og det læner social- og beskæftigelsesrådmanden sig op ad.

”Men jeg må også konstatere, at andre mener noget andet, og jeg vil gerne være sikker, før jeg trykker på knappen. Man skal ikke beskylde os for at spekulere i at afprøve lovens grænser,” siger Hans Halvorsen.
Konkret har rådmanden udsat den endelige tiltrædelse af to planlagte ændringer vedrørende udmåling af timer til pleje og praktisk hjælp samt natdækning. Øvrige punkter i indstillingen er tiltrådt.

”Presset på BPA-ordningen er kolossalt. Der kommer hele tiden nye brugere til, og byrådet har besluttet, at området fremover skal styres økonomisk. Det betyder, at vi skal holde os inden for et budget på 144,5 mio. kr. næste år. Det får vi svært ved uden de planlagte ændringer, og derfor er ændringerne nødvendige. Men det er klart, at vi skal holde os inden for lovens rammer, og det skal vi også være sikre på, at vi gør,” siger Hans Halvorsen.

Mest Læste

Annonce