Dorthe Laustsen

Stop overbetaling af friplejehjem nu!

Velfærd

18/12/2013 13:36

Freja Eriksen

Sådan lyder kravet fra landets to største kommuner. Sundheds- og omsorgsrådmand Dorthe Laustsen (SF), Aarhus, og sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (SF), København vil sætte en stopper for overbetalingen til de eksisterende friplejehjem og sikre at konkurrencen fremover foregår på lige vilkår.

Vi har intet mod konkurrence, men vi vil have en chance for at konkurrere på lige vilkår.  Den nuværende lov om friplejehjem er gammelt vraggods fra den borgerlige regering, som det ville klæde den nuværende regering at ændre snarest muligt,”  siger rådmand Dorthe Laustsen, Aarhus.

Sammen med sundhedsborgmester Ninna Thomsen, København, stiller hun derfor nu forslag til en lovændring, som sikrer en mere lige behandling af de kommunale plejehjem.

Som det er i dag, er kommunerne pålagt en overbetaling af friplejeboligerne. En udgift som KL vurderer løber op i 100 millioner kroner årligt på landsplan.

Vi har regnet på tallene fra Aarhus, og vi kan se, at det samme mønster gør sig gældende hos os. Vi har 42 friplejehjemspladser, som per plads koster os mere end 50.000 kroner mere om året de kommunale plejehjemspladser, ” siger Ninna Thomsen (SF).

De mener, at flere friplejehjemspladser vil dræne den kommunale pleje, hvis den nuværende betalingsstruktur bevares. Kommunerne kan ikke sige nej til friplejehjemspladser, og jo flere der kommer, jo flere penge til overbetaling bliver trukket ud af den kommunale ældrepleje.

Som loven er skruet sammen nu, kan vi ikke sige nej til etablering af friplejehjem i vores kommune, og vi har heller ingen indflydelse på antallet af pladser. Vi skal bare betale. Og vi kan altså lave meget god velfærd for de ældre i Aarhus Kommune for de omkring 15 mio. kroner, vi skal smide lige ud af vinduet. Altså, hvis alle danskere skulle på friplejehjem efter den nuværende ordning, skulle vi finde 4.5 mia. ekstra til området på landsplan,” siger rådmand Dorthe Laustsen.

Ud over det økonomiske aspekt ser både rådmand Dorthe Laustsen og sundhedsborgmester Ninna Thomsen også et stort problem i nuværende ordning, som indebærer at friplejehjemmene frit kan vælge på ventelisten af beboere:

Som det fungerer i dag kan friplejehjemmene skumme fløden og tage de mest raske beboere, uden overhovedet at skele til helheden. Det er slet ikke i orden,” siger Ninna Thomsen.

Fakta

Friplejeboligtaksterne er siden 2009 steget med 5 procent, mens kommunernes ældreudgifter er faldet 20 procent i samme periode på trods af, at der er kommet flere ældre.

Både tallene fra Aarhus og erfaringerne fra København viser at merudgifterne beløber sig til mellem 50.000 -100.000 kr. pr. plads. 

Alene i Aarhus Kommune vil etableringen af 144 friplejeboliger medføre udgifter for omkring 15 mio. kroner årligt.

Det er Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, som uddeler kvoterne og det er Social- Børne og Integrationsministeriet, der fastsætter de statslige takster.

Med forslaget til lovændringen ønsker man:

  • At indføre maksimum takster for friplejehjem, så prisen per plads svarer til den gennemsnitlige pris på kommunens øvrige plejehjem.
  • At kommunerne får indflydelse på visitationen til friplejehjem, så friplejehjem også bidrager med at pleje de mest plejekrævende ældre
  Forslag til ændring af reglerne vedr. friplejehjem   Overbetaling til private plejehjem   Kommunerne tvinges via det statslige takstsystem til en overbetaling af friplejeboliger på op til 100 millioner kroner årligt. Ifølge Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter er 1.200 friplejebo- liger i drift eller under etablering i Danmark. Det er Social-, Børne- og Integrationsministeriet, der fastsætter de statslige takster til friplejeboliger. Erfaringerne fra de kommuner, hvor der er etableret friplejeboliger, viser, at deres takster er betydeligt højere end kommunernes gennemsnitlige udgifter per kommunal plejebolig. Erfaringer viser, at merudgifterne beløber sig til 50.000 -100.000 kroner mere per plads. Ingen kommuner har erfaret, at friplejeboliger er på niveau med eller billigere end kommunale plejeboliger. Rambølls evaluering af lov om friplejeboliger fra 2012 indeholder samme konklusion.   I Aarhus Kommune vil etablering af 144 friplejeboliger medføre merudgifter for kommunen i størrelsesorden 14 millioner kroner årligt. I København er der i dag 42 friplejehjemspladser, som hver koster mere end 50.000 kroner mere end de kommunale pladser årligt.   Friplejeboligernes takster er siden 2009 steget med 5 procent, mens kommunernes ældreudgifter er faldet 20 procent i samme periode på trods af, at der er kommet flere ældre.   Fair konkurrence mellem private og kommunale plejeboliger    Konkurrence kan være sundt for både den offentlige og private sektor, og vi kan lære meget af hinanden. Friplejehjem kan også presse kommunerne til at oppe sig og forbedre vores tilbud, Men konkurrencen skal være på lige vilkår, det er den ikke i dag. Derfor forslås derfor at lovgivningen ændres sådan at friplejehjem ikke både bliver overbetalt og kan håndplukke de mindst plejekrævende ældre.   Forslag til en ændring af lov om friplejeboliger:  
  • At indføre maksimum takster for friplejehjem, så prisen per plads svarer til den gennemsnitlige pris på kommunens øvrige plejehjem.
  • At kommunerne får indflydelse på visitationen til friplejehjem, så friplejehjem også bidrager med at pleje de mest plejekrævende ældre.
  Herudover foreslår Aarhus rådmand Dorthe Laustsen yderligere:  
  • At nedsætte kvoten fra 500 nye friplejeboliger (kvote A+B) til f.eks. 100 pr. år.
  • At oprettelsen af friplejeboliger skal ske i samarbejde med den kommune, som friplejehjemmet ønskes opført i. Sådan at kapaciteten tænkes på tværs mellem kommunale plejehjem og friplejehjem. I dag er oprettelsen af friplejeboliger uafhængig af den kommunale planlægning.
  • At kommunerne indgår driftsoverenskomst med friplejehjemmene, således at serviceniveauet er ens.
 

Mest Læste

Annonce