Stor CO2 reduktion i kommunale bygninger

06/03/2013 11:31

Niels Buch Johannsen

I dag behandler byrådet i Aarhus et forslag, der skal give CO2 reduktioner på 40 procent i kommunens bygninger. Det skal ske ved at energirenovere et bygningsareal på cirka 900.00 0 kvadratmeter, og det kommer ikke til at koste skattekroner.

Alle kommunale bygninger med undtagelse af boligejendomme skal gennemgås særskilt og have unikke løsninger, der nedbringer bygningens CO2-belastning markant. Det er essensen af det forslag byrådspolitikerne i Aarhus skal diskutere i dag. I alt vil man bruge 450 millione

r kroner på at energirenovere kommunens bygninger, og effekten er en samlet reduktion på op til 40 procent af bygningernes CO2 udslip.

”Aarhus Kommune skal være CO2-neutral i 2030, og i det samlede regnskab står bygnings- massen for mindst 35 procent af udledningen. Derfor er kommunens bygninger et vigtigt sted at sætte ind, hvis vi skal nå vores ambitiøse målsætning. Det er en gevinst for miljø

et, en gevinst for byen og det kommer ikke til at koste borgerne én krone,” siger borgmester i Aarhus, Jacob Bundsgaard.

Forslaget er et resultat af, at forligspartierne som led i budgetlægningen for 2013 besluttede at igangsætte en systematisk, tværma

gistratslig investering i energirenovering af kommunens bygningsmasse.

”Aarhus Kommune skal bidrage til byens samlede CO2-reduktioner, og det vil projektet i høj grad være medvirkende til. Det er en stor

opgave, men det er vigtig, at vi som kommune gør en stor indsats, som forhåbentlig kan inspirere andre,” siger Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø.

Pengene passerSelvom projektet ikke er gratis, er det ikke et projekt, der kommer til at koste skatteyderne penge. Energibesparelserne vil nemlig i sig selv betale lånet af over en periode på 15 år. Og da flere af de teknologier, der skal bruges - eksempelvis isolering - har en levetid på over 15 år, vil der til den tid genereres et reelt overskud på energirenoveringen

.

”Projektet kommer i virkeligheden ikke bare klimaet til gode. Det kan føres ud i livet uden at belaste andre af kommunens serviceydelser. Sidst, men ikke mindst, får brugerne af bygningerne en bedre komfort,” siger Bünyamin Simsek.

Bygninger vurderes individuelt
Da der sjældent er to bygninger, der er ens eller bruges på samme måde, tilrettelægges energirenoveringen med udgangspunkt i hver enkelt bygning. På den måde tager man størst muligt hensyn til brugernes ønsker, vedligeholdelsesplaner og bygningens generelle tilstand.

”Vi søger at spare så meget energi, som vi overhovedet kan i hver eneste bygning inden for de økonomiske rammer, og så supplerer vi op med solceller, hvor det er muligt – fysisk, æstetisk og økonomisk,” siger Karen Margrethe Høj Madsen, der er projektleder i Bygningsafdelingen i Aarhus Kommune.

FAKTA:
Budget i alt: 456 millioner kroner. Heraf 404 til energibesparende teknologier. Projektet omfatter alle kommunale bygninger med undtagelse af kommunalt ejede boliger. Projektet vil give en samlet CO2-reduktion på 40 procent af udledningen relateret til driften af kommunens bygninger.

Typiske tiltag ved energirenovering:
- Isolering af rør
- Udskiftning af pumper
- Udskiftning af lyskilder
- Etablering af bevægelsesmeldere
- Generel energistyring
- Etablering af forsatsruder (især ved ovenlys)
- Udskiftning af vinduer og døre
- Hulmursisolering
- Isolering på tilgængelige lofter
- Isolering af etageadskillelser mod uopvarmede kældre
- Justering og udskiftning af komponenter i ventilationsanlæg
- Udskiftning af køl og frys
- Opdatering af CTS.

Mest Læste

Annonce