Fotograf Jeppe Carlsen

Kommunerne har plads til flere laboratorier

Politik

06/11/2014

Suleman Haider

DOLL Living Lab i Albertslund har vakt interesse både blandt danske virksomheder og i udlandet. Andre kommuner kan gøre det samme, ligesom de også kan blive en del af DOLL Living Lab, lyder det fra Albertslund. Det handler om at sætte sig i virksomhedernes sted, alliere sig med de rette og lave en god planlægning.

Den 4. september åbnede DOLL Living Lab i Hersted Industripark i Albertslund. Her har producenter af belysningsprodukter mulighed for at fremvise deres nyeste LED-produkter i virkelige omgivelser, samt at teste nye løsninger af. Bag projektet står Albertslund Kommune, Danmarks Tekniske Universitet og partnerskabsorganisationen Gate 21.

Idéen til DOLL Living Lab opstod tilbage i 2011, fortæller Projektleder i Albertslund Kommune, Sif Enevold.

”Vi har i Albertslund Kommune længe arbejdet med udendørslys og arbejdet med innovation og udvikling af nye produkter, hvor virksomheder, forskningsinstitutioner og det offentlige er gået sammen. I den tidlige tid med farvede LED’er,  har vi også arbejdet med LED-kunst i byrummet , hvor man har brugt lyd og lys for at skabe oplevelser og tryghed. Vi begyndte herefter  at arbejde med lys på europæisk plan sammen med diverse lysorganisationer, og det var i dette forum, at idéen til DOLL og et Living Lab i Albertslund opstod,” fortæller Sif Enevold.

Har tiltrukket virksomheder og international interesse
En forudsætning for at projektet kunne blive til noget, var at Energistyrelsen ville støtte op om projektet - hvilket de ville.

”Målet med projektet er, at sikre beslutningsstøtte til kommunerne og andre bygherrer i Danmark, at fremme udskiftningen af LED-belysning og højne kvaliteten af belysningen. Derudover er øget viden om styring og intelligent belysning et vigtigt element i Smart City. Både i Albertslund, i resten af landet og internationalt. Med projektet bidrager vi til en grøn omstilling, samtidig med at vi skaber vækst og arbejdspladser i Albertslund og i hele regionen,” lyder det fra Sif Enevold.

Albertslund Kommune har allerede nu høstet de første frugter af projektet.

”Vi har fået en helt anden type samarbejdspartnere, som kan  bidrage med en anden type løsninger. I en mindre skala, har vi fået nye virksomheder til Albertslund og øget den  internationale opmærksomhed på byen markant,” fortæller Sif Enevold.

Den internationale opmærksomhed er blandt andet kommet til udtryk ved, at et TV-hold fra Taiwain har besøgt byen, ligesom CNN og New York Times snart vil besøge laboratoriet på Vestegnen.

”Og så har vi fået et forbedret beslutningsgrundlag i forhold til belysningen i Albertslund – hvilket også kommer andre kommuner til gode,” siger Sif Enevold, med henvisning til at Albertslund Kommune har 9.000 gadelamper, hvor de færreste har LED, og både armaturer og master er udtjente og derfor skal udskiftes.  Med både et kvalitetslaboratorie på DTU Fotonik og DOLL Living Lab i Hersted Industripark får man en ny viden og dermed helt nye muligheder for at vælge de rigtige løsninger, når man skal skifte lamperne.

Flere kommuner kan få et laboratorie
En af pointerne ved et projekt som DOLL Living Lab er, at det ikke kun kommer Albertslund Kommune til gode.  Andre kommuner får også mulighed for at se nye løsninger an, og finde den rette belysning til deres veje og stier  i DOLL Living Lab.

”Typisk vil det at etablere et Living Lab, ikke give mening hvis det kun er til brug for  en kommune isoleret set. Det skal tænkes sammen med andre kommuner,” fortæller Sif Enevold og forklarer, at der var en lang række ting, som gik op i en højere enhed for Albertslund i forbindelse med etableringen af DOLL Living Lab.

”Men teoretisk set kunne det også ligge andre steder end Albertslund. Flere kommuner vil i det hele taget kunne tage tanken om Living Lab til sig. Danmark er et lille marked, så det er urealistisk med yderligere et Living Lab, som har fokus på lys. Men man kunne forestille sig Living Labs med fokus på eksempelvis vand, affald, trafik eller støj. Hver kommune kunne have sit eget område, hvilket ville være til gavn for hele Danmark,” siger hun.

Tænk som en virksomhed og forbered dig ordentligt
Sif Enevold fortæller dog, at man til trods for succesen, har oplevet bump på vejen, som gav nogen forsinkelser undervejs på projektet.

”Det kommer aldrig til at gå smooth, når man arbejder med innovation. Det er både det spændende og det hårde ved innovation. Når du samtidig arbejder med et superkomplekst anlægsprojekt med mange aktører, kan det komme til at trække ud.”

Udover at det kan være en udfordring at finansiere et projekt som DOLL Living Lab, nævner Sif Enevold også, at det kan være en udfordring at finde den rette model.

”Du ved måske, hvad temaet for dit laboratorie er - det kan for eksempel være lys - men hvilken model skal man benytte? I vores tilfælde var der behov for en model, hvor kan sammenligne løsninger. Hvad skal lyskilden kunne, og hvad er interessant at teste? Samtidig kan det være en udfordring at få virksomhederne med, da det er en investering for dem, hvor de skal kunne se, at de kan få pengene hjem. Formatet ligger op til, at man bliver direkte sammenlignet med konkurrenterne, hvilket kan være en barriere for virksomhederne,” fortæller Sif Enevold.

Hun har flere gode råd til andre kommuner, som overvejer at etablere deres eget laboratorie.

”Dels skal man sørge for at bruge den nødvendige tid på forberedelsen, da det er godt givet ud. Og så skal man sætte sig ind i, hvordan virksomhederne og universiteterne tænker – hvad deres motivation og forventninger er. Og så skal man alliere sig med nogen med erfaring. DOLL har sekretariat i Gate 21, og det er en organisation, der har fået stor erfaring med denne type projekter. Vi anbefaler, at man kontakter DOLL eller eventuelt finder en lignende organisation at arbejde sammen med, hvis man vil det her. På den måde sikrer man innovationen og en større bredde,” lyder rådene.

Derudover peger hun på, at hele organisationen skal være på bølgelængde, hvis projekter som DOLL skal lykkedes.

”Det ville ikke være sket, hvis vi fra Albertslunds side ikke var gået aktivt ind i projektet, og arbejdet aktivt for at få det til at ske. Det kræver lederskab, medarbejderressourcer samt politisk opbakning. Politikerne skal være visionære nok til at kanalisere ressourcer ind i et projekt som dette.”

 

Mest Læste

Annonce