Samskabelse er politikudvikling på højt niveau

Politik

04/07/2016 11:00

Assens Kommune

Udgangspunktet var egentlig løsninger på integrationsområdet, men oplevelsen af, at man sagtens kan bruge samskabelsens principper på mange andre politiske områder, står stærkt efter sidste uges deltagelse på Folkemødet.

I Assens Kommune er det vigtigt for os at inddrage vores borgere i lokalsamfundet. I den forbindelse har vi for ganske nylig vedtaget en politik for aktivt medborgerskab i kommunen, for vi tror på, at vi er bedst, når vi gør tingene sammen. Der var derfor heller ikke tvivl, da vi blev kontaktet af konsulentfirmaet Resonans, som ønskede at lave en ’Samskabelses-arena’ på dette års Folkemøde på Bornholm med fokus på integration, og hvordan man bedst muligt integrerer flygtninge. Vi ville naturligvis gerne deltage. I høj grad fordi det ville være en oplagt platform at afprøve det, vi som politikere ønsker, at borgere, medarbejdere og virksomheder praktiserer; nemlig det aktive medborgerskab ved samskabelse.

Assens Kommune på DenOffentlige

Assens Kommune deler gode historier og konstruktiv viden på DenOffentlige som redaktør for eget indhold. Læs flere historier fra Assens lige her. 

Vil du være redaktør for eget indhold på DenOffentlige, så kontakt os.

Kan samskabe alle steder
Det var nogle fantastiske dage, hvor repræsentanter fra Innovations- og Medborgerskabsudvalget i Assens Kommune deltog i alt fra paneldebatter, work shops og interviews sammen med 17 andre aktører fra både den offentlige, private og frivillige sektor. Der var involvering, udvikling og inspiration at hente over det hele.

Det var en stærk oplevelse at se, hvordan det faktisk kan lade sig gøre at sætte samskabelsesprocesser i gang på flere områder. På Folkemødet handlede det om integration, men i virkeligheden kan man også gøre det vedrørende udsatte unge, ensomme ældre, eller noget helt fjerde. Ved at åbne op og snakke med aktører, som vi normalt ikke har kontakt med, giver det en helt anden proces for politikudvikling end den vante, som typisk finder sted i udvalgslokaler, byrådssal og i partigruppen – på afstand af alle de borgere og interessenter, som politikken faktisk er rettet mod. Oplevelsen af en markant anderledes og høj kvalitet i en samskabt politikudvikling vil helt sikkert være en styrke, som vi kan bruge i vores fremadrettede arbejde.

Alle er med i dialogen
Som politikere har vi som regel en del på hjerte, og vi synes også, at vi ved en masse. Men nogle gange er det godt betale sig at blive udfordret, og personligt ser jeg det som værende den eneste måde, hvorpå jeg kan blive klogere. I en samskabelsesproces snakker vi ikke rundt om de mennesker, som er en del af udfordringen; de er med i dialogen. Ved at snakke med dem får vi en styrket og meget bedre argumentation, og vi får brugt og inddraget alle de ressourcer, som er til rådighed.

Skal ’oversættes’ lokalt
Det er en inspiration, jeg er glad for at kunne bringe videre i Assens Kommune. Oplevelsen af, hvor meget bedre et forslag bliver ved at starte ud med en åben proces, var interessant. Intet komma eller punktum var sat på forhånd. Helt konkret fik vi to ting med hjem, som vi skal kigge nærmere på og se, hvordan vi eventuelt kan ’oversætte’ til Assens Kommune: 

  • I stedet for at tænke hele kommunen som arena for integration, vil vi gerne bruge forskellige lokalområder. Kommunen lukker jo om eftermiddagen, men vores nye medborgere har jo stadig et liv, der skal leves efter lukketid, og de er voldsomt afhængige af, at lokale borgere kender til og inviterer dem ind i fritidslivet, hjælper dem med information omkring indkøbsmuligheder, hvordan man deltager i børnehavens arbejdsdag osv. 
  • En anden idé til det aktive medborgerskab er at lade kollegaer på arbejdspladserne fungere som vejvisere til foreningslivet. Det kan både handle om flygtninge, sårbare unge, langtidssygemeldte, som kommer tilbage på jobbet, osv. Her hørte vi konkrete eksempler fra andre steder, og vi vil kigge på, hvordan vi kan bruge de erfaringer i lokalområdet.

Disse konkrete forslag vil vi nu tage med ud i lokalsamfundet sammen med vores byrådskollegaer for at fortsatte samskabelsesarbejdet lokalt. Læringspointen er nemlig, at vi politikere aldrig må blive så forelskede i én bestemt løsning, at vi forsømmer at tage dialogen med vores borgere og foreninger om deres perspektiv og løsningsideer.

Vi er allerede godt på vej til at ændre vores politiske vaner her i Assens Kommune – men vi skal fortsat øve os i at blive bedre til samskabelse.

Læs mere om aktivt medborgerskab i Assens Kommune på www.assens.dk/aktivtmedborgerskab

Fakta om samskabelsesarenaen
De 18 organisationer i Samskabelsesarenaen (arrangeret af konsulentfirmaet Resonans) på Folkemødet 2016: Københavns Kommune, Assens Kommune, Skanderborg Kommune, Frivilligrådet, Boligforeningen 3B, RUC, VIA, BETA, Resonans, Dansk Flygtningehjælp, Dansk Flygtningehjælps Ungdom, Ungdommens Røde Kors, DGI, BROEN Danmark, DeltagerDanmark, UCSJ, ISS og NCC.

Fakta om Prof på Tværs
Som et led i Vision 2018 og ’Vilje til Vækst’, har Assens Kommune øget fokus på tværgående samarbejde, aktivt medborgerskab og innovation. Politisk understøttelse af aktivt medborgerskab er en væsentlig del af Assens Kommunes politik, hvor borgere i langt højere grad opfordres til, at bidrage til udviklingen af deres lokalsamfund – til gavn for både borger og kommune.

Mest Læste

Annonce