Skole og idrætsforening fandt sammen i nyt samarbejde

Velfærd

16/11/2017 10:33

Jenni Rödin-Nielsen

I årevis har Haarby Skolen og Haarby-Hallerne samarbejdet om at tilbyde aktiviteter til børn i byen. Nu blomstrer samarbejdet på nye spændende måder og det skaber stor værdi for lokalsamfundet.

Når du træder ind i det nye aktivitetsområde, både via skolen og hallerne, er den postkasserøde farve noget af det første du ser. ”Den røde tråd” kan følges helt fra klatretårnet inde i skolen, forbi de indendørs gynger og den meget populære pudegrav med svingtorv, og ud igennem det nye indgangsparti, over aktivitetsområdet og ind i hallen.

Assens Kommune på DenOffentlige

Assens Kommune deler gode historier og konstruktiv viden på DenOffentlige som redaktør for eget indhold. Læs flere historier fra Assens lige her. 

Vil du være redaktør for eget indhold på DenOffentlige, så kontakt os.

Visionen med ”den røde tråd” begyndte for godt 3 år siden. Hallerne havde længe ønsket at inddrage selve Haarby og udnytte den gode placering i lokalområdet. Hallerne bliver i forvejen brugt af mange foreninger og dagligt af skolen. Derfor skete det helt naturligt, at halinspektør Børge Pedersen og bestyrelsen henvendte sig til skoleleder Niels M. Christiansen, da Skole+, et projekt Realdania, Lokale- og Anlægsfonden samt Danmarks Idrætsforbund står bag, gjorde det muligt at søge midler til renovering og fornyelse. I forbindelse med den nye skolereform, hvor bevægelse er en stor del af hverdagen i folkeskolen, var det oplagt for Haarby Skolen at være med. Selvom det kom lidt pludseligt.

Skoleleder Niels M. Christiansen fortæller:

- For os startede det faktisk lidt tilfældigt, det var jo på det tidspunkt, hvor hallen var i gang med at samle penge ind til den nye store hal og en renovering af svømmehallen. Og der havde hallen sendt ansøgninger ud til forskellige fonde, blandt andet også til Realdania. De svarede tilbage, at havde det noget med skolen og bevægelse i skoledelen at gøre, så ville de gerne høre mere om det. Her fra gik det stærkt – allerede nogle dage senere var vi til møde i København.

Niels og kollegaerne lavede en præsentation af, hvad de ønskede et aktivitetsområde skulle indeholde, og hvordan det ville være værdiskabende for skolen, eleverne og hele Haarby. Dagene fløj afsted, og pludselig stod de overfor Realdania, Lokale- og Anlægsfonden samt Danmarks Idrætsforbund, sammen med repræsentanter fra hallerne og Assens Kommune. Der gik 14 lange dage, inden Realdania endelig vendte tilbage. De var meget interesseret i et samarbejde, da Skole+ projektet mellem Haarby-Hallerne og skolen viser en innovativ tilgang til at integrere byens foreningsliv i et sammenhængende område, hvor det sociale liv kan skabes i samhørighed med skolen.

Skolen og hallerne var ikke sene til at inddrage lokalområdet i planlægningen af et nyt aktivitetsområde:

- Vi samlede elever, foreninger, lokalområdet og mange flere heroppe til en workshop en lørdag. Vi lånte 1000 tomme sodavandskasser fra Vestfyn, og så blev der ellers bygget løs, fortæller, Niels M. Christiansen

- Vi havde en vision om at bringe byen sammen – det må man sige vi gjorde igennem den workshop, supplerer Børge Pedersen.

Der blev arbejdet videre med alle de gode ideer, der kom igennem workshoppen. F.eks. blev der bygget et udkigstårn og et udendørs amfiteater – det er ud fra elevernes ideer, som de byggede med sodavandskasser, der er blevet til virkelighed. Workshoppen var starten på en 3 år lang proces, der først blev afsluttet i august 2017 med en officielle indvielse af ”den røde tråd”.

Hallerne ind i skolen – skolen ind i hallerne

En del af projektets aftale var, at det skulle være inkluderende for både hallernes brugere og eleverne. Derfor er der i hallerne indbygget et undervisningsområde, elektroniske lærings-spil i gangarealerne, hvor eleverne er nødt til at bevæge sig for at aktivere forskellige opgaver og små ”huler”, hvor eleverne kan fordybe sig.  Modsat er der på skolen indarbejdet en masse elementer, der gør det muligt at få pulsen ordentligt op.

Både for Børge Pedersen og Niels M. Christiansen, er der plads til udvikling af Skole+ Projektet. Særligt når det kommer til at få hallernes brugere til at benytte skolens områder:

- Nogle ting skal falde på plads – men det skal nok komme -  siger Børge Pedersen med et smil. For Niels M. Christiansen er ønsket da også, at børnene kan bruge tid med pensionister eller andre dele af befolkningen:

Bliv redaktør for dit eget indhold

DenOffentlige bliver skabt sammen med dig, der tager medansvar for samfundets udvikling. Vi kalder os for et mediefællesskab og du kan være med. Bliv medlem af fællesskabet og vær med til at præge samfundets udvikling gennem debat, videndeling, cases og nyheder. Kontakt os for at høre mere.

Du kan læse endnu mere om hvordan vi virker her.

Pensionisterne kunne sagtens komme herover og lave noget, der ikke nødvendigvis behøver være i en hal. Det kunne skabe noget sammenhæng, men også for at skabe et samlingspunkt, det skulle jo gerne blive byens samlingspunkt   området mellem skolen og hallerne.

Samarbejdet er værdiskabende for et lokalsamfund

At det tydelige samarbejde mellem Haarby-Hallerne og skolen er værdiskabende i lokalsamfundet, hersker der ingen tvivl om.  Halinspektør Børge Pedersen er meget tilfreds med den opbakning projektet har fået fra blandt andet foreningslivet i Haarby:

- Det ligger i ånden, at tænke fremad og være innovativ. Det er det, jeg godt kan lide ved de små lokalsamfund. Det er noget helt andet herude, end i de større byer, der er forskel på kulturen i foreningerne og samfund.

I hallerne ser Børge Pedersen og hans ansatte også nye ansigter. I forbindelse med renoveringen og tilbygningen, kan der tilbydes mange flere forskellige former for motion, så borgerne ikke behøver køre til andre byer. De eksisterende foreninger har taget godt imod forbedringen, og det lader til eleverne og foreningerne, har glæde af hinanden.  Det sender også et godt signal til omverdenen, at Haarby er et lokalsamfund der står sammen, når der er brug for det og alle er engageret i at få det bedst mulige ud af Skole+ projektet. For børnene er det en stor værdi i deres hverdag, at kunne bevæge sig frit og få lidt luft i en lang skoledag. Når nye forældre eller nye lærer ser Haarby skolen for første gang, får de en wow-oplevelse, og en følelse af, at skolen gør noget for børnenes bevægelse og udfordrere deres vante undervisning.

- Vi har stor succes med undervisningsområderne – vi har måske nærmere problemer med at holde eleverne væk, griner Niels M. Christiansen. 

Det gode samarbejde mellem hallerne og skolen lader til at fortsætte. For Børge Pedersen skaber det især stor glæde at se, at Haarby udvikler sig.

- Der er en tryghed for børnefamilierne, at børnene faktisk kan gå hernede hele dagen, og de skal ikke ud på nogle store veje. Børnene møder de samme mennesker, og det skaber en tryghed, som er rigtig vigtig.

I Haarby har de skabt en platform for leg, læring og motion. En investering der er til glæde og gavn for elever, foreninger og lokalområdet. Så hvis du kommer til Haarby, kan du kigge efter ”den røde tråd” – går du ud på den, skal du bare vide, at der i gulvet er indlagt trampolin, så du bliver måske hængende lidt længere, end du regnede med.

Puls - Læs alt om normal puls, høj puls og lav puls her.

Mest Læste

Annonce