Kultursektionen på DenOffentlige: En ny platform for den substantielle kulturdebat

Politik

12/7/17 9:00

Christian Have

Der er behov for, at kulturdebatten rykkes fra sin ofte perifere position til den helt centrale position, som den fortjener. Velkommen til kultursektionen på DenOffentlige.

Kulturstoffet har fået en plads på DenOffentlige. Præcis ligesom stifter og chefredaktør Nick Allentoft med DenOffentlige udfordrer de publicistiske traditioner i den konstruktive debats navn, ønsker jeg hermed at udfordre måden hvorpå, vi taler om og betragter kulturens rolle i samfundet.

Kort sagt er der behov for, at kulturdebatten rykkes fra sin ofte perifere position til den helt centrale position, som den fortjener.

At debattere kultur handler nemlig ikke blot om musik- og filmanmeldelser eller om reportager fra kunstudstillinger, hvor en voxpop med en ung kvinde, et ældre ægtepar og en udenlandsk mand påviser, hvor forskelligt det samme værk kan betragtes.

At debattere kultur er i sin reneste form at kaste et kritisk blik på det, der går forud for alt andet: Vores værdier, vores identitet og vores samfundsmodel.

Den substantielle kulturdebat har imidlertid svære kår i en tid, hvor de traditionelle mediers rækkevidde, budgetter og dermed gennemslagskraft dykker støt, mens de nye digitale og sociale medier flyder over med click bait og falske nyheder.

Det er ikke nok at lade Kulturministeriet og Christiansborg sætte niveauet for, hvor meget kulturen skal fylde, for den er historisk underprioriteret af politikerne. Og i de seneste regeringers programmer har der ikke været vilje til at tildele flere midler eller forståelse for behovet for dem – tværtimod.

Vi er derfor nødt til proaktivt at gøre, hvad vi kan for at prioritere kulturen højere i såvel samfundet som i debatten heraf. Det betyder, at alle skal tage et ansvar for kulturen. Herunder kommunerne, virksomhederne og naturligvis borgerne.

Der er behov for at udvikle et nyt kultur- og dannelsesbegreb, der tydeliggør vigtigheden af, at vores værdimæssige fundament ikke smuldrer under os, mens vi ivrigt klikker løs på historier, der som oftest blot underholder, forarger eller skræmmer os, snarere end at oplyse os.

Det er ikke nogen lille opgave. Og kultursektionen på DenOffentlige vil naturligvis ikke i sig selv få samfundet til radikalt at ændre kurs.

Men ambitionen er, at den bliver platform for en række indlæg og artikler, der rummer den substans, som i så høj grad er blevet en mangelvare i den danske kulturdebat. For herigennem at levere vigtige bidrag til udformningen af dette nye kultur- og dannelsesbegreb, som kan stimulere kreativiteten og skabe værditilvækst hos hvert enkelte menneske, i virksomhederne, i kommunerne og i landet som helhed.

Kulturen har et uindfriet potentiale, som kun venter på at blive sat i spil. Og første skridt mod indfrielsen er, at vi forstår hvor stort potentialet vitterligt er.

Annonce