Stor interesse for viden om velfærdsteknologi

27/12/2012 10:30

Faaborg-Midtfyn Kommune

Repræsentanter fra Pleje og Omsorg har været på turné i kommunen for at fortælle om fremtidens velfærd.

”Velfærdsteknologi er fremtiden i plejesektoren” er et ofte anvendt udtryk, men hvad ligger der reelt i udsagnet? Det har Fagsekretariatet Pleje og Omsorg, der har ansvaret for bl.a. plejehjem og hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune, søgt at gøre mere konkret gennem en række oplæg arrangeret i samarbejde med Handicaprådet, Ældrerådet, Ældre Sagen og lokale gymnastik og idrætsforeninger.

”Når man taler om velfærdsteknologi er det ofte billeder af robotter, der kommer frem på nethinden. Men robotterne er faktisk sjældne”, lyder det fra udviklingskonsulent Michael Bech Petersen, der har været rundt og holde oplæggene. ”I praksis er robotter svære at konstruere, så de kan gøre menneskers arbejde, og derfor er de også meget dyre at udvikle. De eneste robotter vi bruger er faktisk de robotstøvsugere, der gør rent på bl.a. plejehjemmenes fællesarealer”, siger Michael Bech Petersen.

Velfærdsteknologier er i stedet hjælpemidler, der gør borgerne mere selvhjulpne, eller sikrer en mere værdig pleje for de meget plejekrævende. Blandt de største succeshistorier fremhæver Michael Bech Petersen skylletoiletter med indbygget varmlufts-tørrefunktion, samt forskellige hjælpemidler, der støtter eller aflaster borgerene i forflytningssituationer - som f.eks. overgangen fra siddende til stående, eller det at komme i seng ved egen hjælp.

Ældrechef i Faaborg-Midtfyn Kommune Allan Christiansen uddyber: ”Med de teknologier opnår vi flere store fordele. Borgerne kan selv klare toiletbesøg, eller bestemme, hvornår de vil gå i seng, uden at være afhængige af plejepersonale eller hjemmehjælpen. Det ser vi som øget frihed og værdighed. Samtidig sparer teknologierne plejepersonalet for en række nedslidende løft, der fører til arbejdsskader, og der frigives ressourcer, som kan målrettes borgere med brug for intensiv pleje.”

Stor interesse for viden og dialog om velfærdsteknologi
Der har i denne omgang været afholdt fire oplæg rundt om i kommunen, men Michael Bech Petersen mener godt, at der kan blive behov for flere, for interessen er stor - deltagerantallet har ligget fra 25-45 interesserede borgere til over 100 i et enkelt tilfælde.

”Det er et vigtigt område for vores medlemmer, det er jo dem der i sidste ende bliver udsat for teknologierne,” siger Karen Margrethe Jørgensen, der er formand for Ældre Sagen Midtfyn. Hun uddyber:

”Derfor er det også meget positivt, at vi på tværs af organisationer og sammen med kommunen kan have en åben dialog om, hvilke teknologier, der anvendes på hvilken måde. Det er vigtigt, at der sammen med teknologierne er fokus på den enkelte borgers behov og tryghed.”

Grete Spejlsgaard, som er medlem af Ældrerådet og Teknologigruppen på ældreområdet, tilføjer: ”Det jeg hører, er at deltagerne ved informationsmøderne har fået en bedre forståelse af, hvad velfærdsteknologi er. Især er deltagerne interesserede i, hvordan hjælpemidlerne konkret kan styrke dem og deres pårørendes selvstændighed. Det er godt at få set og hørt om teknologierne, for så er de nemlig ikke så mystiske.”

Mest Læste

Annonce