Slut med alkohol i Faxe Kommunes skoler, dag- og fritidstilbud

11/02/2013 13:43

Faxe Kommune

Faxe Byråd har torsdag den 7. februar 2013 vedtaget en ny retningslinje for brug af alkohol i kommunens skoler, dag- og fritidstilbud. Retningslinjen lyder:

I Faxe Kommunes egne dagtilbud, skoler, fritidstilbud og institutioner med driftsoverenskomst serveres, sælges, medbringes eller indtages der ikke alkohol, når børn og unge under 18 år deltager, eller når der afholdes forældremøder/forældrearrangementer eller andre arrangementer hvor Faxe Kommune er vært. 

”Den nye retningslinje sætter en tyk streg under, at børn og alkohol ikke hører sammen”, fastslår borgmester Knud Erik Hansen.

”Vores skoler, dag-tilbud og fritidstilbud skal være en tryg ramme om børnenes liv – både til hverdag og fest. Her skal man kunne færdes frit, uden at være bekymret for de voksnes brug af alkohol”, forklarer borgmesteren og tilføjer, at det desværre er nødvendigt:

”Vi ved, at der er cirka 800 børn i Faxe Kommune der vokser op i familier med alkoholproblemer. Det er to i hver skoleklasse! Der er derfor hårdt brug for, at vi tager fat om problemet og udvikler en ny kultur, hvor man kan hygge sig sammen uden at indtage alkohol”. 

Den nye retningslinje følger kommunens alkoholpolitik og er udviklet af den politiske koordinationsgruppe for Faxe Kommunes alkoholindsats. Den har været i høring i alle skole- og forældrebestyrelser, før den blev vedtaget i Faxe Byråd. 

Om børn og alkohol

Det skønnes, at cirka 122.000 børn i Dan-mark, mellem 0-18 år, vokser op i familier med alkohol-problemer.

I Faxe Kommune er tallet cirka 800.

I alt vurderer 632.000 voksne danskere, at de er vokset op i familier med alkoholproblemer.

Konsekvenserne er mange: skam, skyldfø-lelse, angst, dårlig trivsel, lavt selvværd og depression.

Cirka 40 % af alle børn i familier med alkohol-problemer har symp-tomer på belastning.

Cirka 10 % får en psyki-atrisk diagnose (mod kun 5 % blandt andre børn).

Kilde: Sundhedsstyrel-sen og Helene Byg-holm, psykolog og Ph.d.

Mest Læste

Annonce