”Vi skal stoppe snyderne uanset, hvor de befinder sig! Selvom store dele af udbetalingen og kontrollen af sociale ydelser er overtaget af Udbetaling Danmark, forsætter vores kontrolgruppe på grundlag af deres mange års erfaring med afsløring af snyd med sociale ydelser i millionklassen til gavn for kommunens borgere”, udtaler borgmester Thomas Lykke Pedersen.

Kampen mod socialt snyd forsætter

Velfærd

20/01/2015 12:41

Nick Allentoft

I efteråret 2014 er en kontanthjælpsmodtager i Fredensborg Kommune, der har modtaget ydelser i ca. 4 år, afsløret i at have drevet selvstændig virksomhed i samme periode.

Fredensborg Kommunes Kontrolgruppe mod snyd har i 2014 igen stoppet uberettigede sociale ydelser for et millionbeløb. Samlet udgør beløbet 5,2 mio. kr. Der bliver især snydt med fiktive adresser, uoplyste udlandsophold og misbrug af kontanthjælp.

Kommunens andel af de udbetalte ydelser udgør ca. 2,6 mio. kr. Tilbagebetalingskravet i sagerne har været ca. 1,7 million kroner. Den resterende del er sparede fremtidige ydelser – primært på kontanthjælpsområdet.

”Vi skal stoppe snyderne uanset, hvor de befinder sig! Selvom store dele af udbetalingen og kontrollen af sociale ydelser er overtaget af Udbetaling Danmark, forsætter vores kontrolgruppe på grundlag af deres mange års erfaring med afsløring af snyd med sociale ydelser i millionklassen til gavn for kommunens borgere”, udtaler borgmester Thomas Lykke Pedersen.

 

Samarbejde med andre myndigheder

Kontrolgruppen har som de øvrige kontrolgrupper i Nordsjælland indgået i et samarbejde med SKAT og Udbetaling Danmark om bekæmpelse af socialt bedrageri. Så sent som i efteråret 2014 er en kontanthjælpsmodtager i Fredensborg Kommune, der har modtaget ydelser i ca. 4 år, afsløret i at have drevet selvstændig virksomhed i samme periode.

Tilbagebetalingskravet er i den pågældende sag opgjort til 600.000 kr. Samtidig med, at der er en større unddragelse af skat og moms, er den pågældende borger meldt til politiet for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om socialt bedrageri.

Socialt snyd er strafbart, og kontrolgruppen foretager i hvert enkelt tilfælde en grundig undersøgelse af sagen. Sagerne anmeldes til politiet, når der er tale om socialt bedrageri efter straffeloven.

Kontrolgruppen har i 2014 anmeldt 7 sager til politiet, og de efterforskes i øjeblikket af Nordsjællands Politi. Endvidere er 3 borgere i 2014, på grundlag af tidligere anmeldelser, dømt i retten for socialt bedrageri.

Kontrolgruppen vil fortsætte indsatsen i 2015 og vil gennemføre flere kontrolbesøg i virksomheder, for at afsløre personer, som får udbetalt sygedagpenge eller er på kontanthjælp, men som alligevel arbejder. Samtidig vil der ske en forøget kontrol af virksomheder for at forhindre misbrug af løntilskudsreglerne.

”Vi modtager jævnligt anmeldelser fra borgere og følger op på de sager der ser underlige ud i vores udbetalingssystemer, så der er desværre stadig en del at tage fat på for kontrolgruppens medarbejdere. Det er tydeligt, at de fleste borgere ikke accepterer socialt snyd”, siger Henrik Vendelbo, der er chef for Borgerservice i Fredensborg Kommune.

Udover kontrollen, der har medført millionbesparelserne, er der i 2014 i forbindelse med den almindelige sagsbehandling i kommunen inden for områderne fripladstilskud, sygedagpenge og kontanthjælp foretaget reguleringer – typisk på grund af forkerte indtægtsoplysninger - som har medført tilbagebetalingskrav på et millionbeløb.

 

Mest Læste

Annonce