Kommune åbner café for borgere med demens og deres pårørende

Velfærd

10/11/2014 13:09

Nick Allentoft

Bruger penge fra regeringens ældrepulje til at lave demenscafe, der har åbent to timer hver anden tirsdag.

Når man lever med en demenssygdom oplever mange familier, at de bliver mere og mere socialt isolerede. Familierne ophører ganske langsomt med at deltage i det åbne sociale liv ved fx ikke længere at gå på restaurant, cafe, til koncerter, tage på byture mm. I Fredensborg Kommune gør man nu noget ved problemet og åbner en café for borgere med demens og deres pårørende.

Demenssygdommen kan have store konsekvenser. Det kan være svært at deltage, når man ikke længere er i stand til aflæse de sociale koder for opførsel i det offentlige rum, eller når man ikke forstår, hvad det er tjeneren mener. Eller når man ikke er i stand til at huske sammenhængen i en film, eller når man alt for hurtigt bliver træt og irritabel, da man skal bruge så mange kræfter på at følge med i samtalen og alt det, der sker omkring en.

Ved åbningen af en ny café hver anden tirsdag for borgere med demens og deres pårørende, er det derfor med ønsket om at tilbyde et fristed og mødested, hvor man ganske enkelt kan samles over en kop kaffe.

”Caféen giver først og fremmest vores borgere mulighed for at mødes om et hyggeligt og socialt samvær med andre i lignende situation. Det giver rum for en snak med udgangspunkt i hverdagen. Men planen er også, at caféen fx skal danne rammen om pårørendegrupper og for individuelle samtaler med demenskoordinatorerne om det, som bekymrer, glæder eller optager en helt aktuelt. Jeg glæder mig over, at vi nu med åbningen af en café, kan medvirke til at bryde den sociale isolation, som mange med demens og deres familier oplever”, siger Hans Nissen, formand for Social- og Seniorudvalget.

Personalet i tirsdagscaféen vil være demenskoordinatorerne, medarbejdere og frivillige, som alle har demens tæt inde på livet.

Tirsdagscaféen inviterer alle interesserede til at fejre åbningen Tirsdag den 11. november kl. 15-16.30 i Mariehuset, Mariehøjvej 479, 2990 Nivå

Fakta om Tirsdagscaféen:

Cafeen drives af midler fra regeringens ældrepulje. Der er givet 250.000 til indretningen af caféen og 100.000 til drift i år. Fra 2015 og frem er der 100.000 kroner til driften årligt.

Cafeen vil være åben tirsdage i lige uger fra 15.30 – 17.30.

På alle dage, vil der være personale og frivillige til stede.

 

Mest Læste

Annonce