Nyt solcelleanlæg på personale parkeringspladsen ved Fredensborg Rådhus. Foto: Fredensborg Kommune.

Kommune med klimaambitioner høster frugterne

Bæredygtighed

08/06/2015 09:59

Mikkel Sarka

Det er fortsat en god forretning for Fredensborg Kommune at have høje klimaambitioner og spare på energien.

Den nye årlige opgørelse viser, at CO2-udledningen fra energiforbrug i kommunens bygninger og transport er faldet med godt 25 procent siden 2008. Det er mere end dobbelt så meget, som planlagt. Det er godt for klimaet, og det har samtidig gjort kommunens energiregning 17 mio. kroner billigere. Alene i 2014 ville energiregningen have været 7,68 mio. kroner højere, hvis forbruget havde været som i 2008.

Med de flotte resultater lever Fredensborg Kommune fortsat op til sine forpligtelser som klimakommune i samarbejdet med Danmarks Naturfredningsforening.

Energibesparelser er resultatet af en samlet indsats

Reduktionen er resultatet af et langt sejt træk og flere koordinerede indsatser: Fredensborg Kommunes decentrale energimodel i kombination med resultaterne af de lånefinansierede energiinvesteringer, der blev igangsat i 2011.

                 Læs mere om grøn omstilling her

Energiinvesteringer er sket i bygninger med et stort energiforbrug, hvor fx energirigtig LED-belysning på flere skoler, grønne opvarmningsformer i institutioner og fritidsbygninger, smartere ventilation i idrætshaller og solceller på skoler og rådhuset skaber både energibesparelser og oftest også både bedre indeklima, mindre drift og vedligeholdelse.

”Resultaterne for 2014 har igen understreget, at det nytter at have høje ambitioner på klimaområdet. Det betaler sig at investere i energibesparelser i vores bygninger. Pengene kommer hjem igen, for kommunens energiregning bliver mindre. Samtidig investerer vi i vores bygninger, så deres værdi ikke forringes. Det er en vej, vi fortsat skal betræde, så vi også fremover opfylder vores klimamålsætninger om at mindske udledning af CO2”, siger borgmester Thomas Lykke Pedersen.

Det fortsatte fokus på energiledelse og energiinvesteringer skal fastholde og udbygge gevinsterne.

”Med de grønne investeringer fortsætter vi den samlede energiindsats. Fremover skal energiinvesteringerne stadig være både økonomisk fordelagtige og gode for vores bygninger og deres brugere, samtidig med at det mindre CO2-udslip kommer klimaet til gode. På den måde er kommunen også et godt eksempel for borgerne. Med Fredensborg Kommunes nye Energicenter kommer der endnu mere inspiration til boligejere om fordele og muligheder for at energirenovere deres boliger, siger formand for Plan,- Miljø- og Klimaudvalget Lars Simonsen.

Fakta

Fredensborg Kommune har - som en del af Danmarks Naturfredningsforenings Klimakommune samarbejde - forpligtet sig til at reducere sin CO2-udledning fra kommunens bygninger og transport med 2 procent om året sammenlignet med 2008.

Opgørelsen viser, at Fredensborg Kommunes CO2-udledning fra 2008 til og med 2014 er reduceret fra 7.990 ton til 6.000 ton, svarende til en reduktion på 24,9 procent. I følge kommunens målsætning skulle CO2-udledningen være nedbragt med 12 procent i perioden.

Opgøres reduktionen i stedet i energiforbrug (i kWh), er energiforbruget faldet med 17,9 procent fra 2008-2014. Forskellen til de 24,9 procent afspejler de forskellige energiformers forskellige CO2-belastning.

CO2-opgørelsen bygger på et meget nuanceret datagrundlag baseret på kontinuerlige aflæsninger af alle målere i alle kommunens bygninger. Overvågning af målerne bruges også til økonomistyring.

Den decentrale energimodel betyder, at budgetansvaret siden 1. januar 2011 ligger hos de brugere, der har mulighed for at påvirke energiforbruget.

Mest Læste

Annonce