Politiet kan flytte ind på Rådhuset

25/05/2012 13:23

Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommunes Rådhus i Kokkedal kan blive hjemsted for nogle af Nordsjællands Politis medarbejdere, hvis det besluttes at nedlægge Hørsholm Politistation.

Fredensborg Kommunes borgmester Thomas Lykke Pedersen ser det som en god mulighed at indgå i et offentligt partnerskab om lokaliteter for Nordsjællands Politi. Et partnerskab, der betyder, at kommunen stiller nogle lokaler på Rådhuset til rådighed, så politiet fortsat kan være til stede i nærområdet.

”Fredensborg Kommune og Nordsjællands Politi har i forvejen et godt samarbejde på en lang række områder. Når politiet nu står overfor at skulle spare, finder jeg det helt naturligt, at vi som ansvarlig kommune prøver at hjælpe med at sikre vores borgere, at politiet fortsat har en fast lokal tilstedeværelse i kommunen. Derfor har jeg tilbudt politidirektøren et partnerskab, hvor vi stiller de fysiske lokaler til rådighed og politiet selv kommer med mandskab og materiel”, siger borgmester Thomas Lykke Pedersen, der peger på, at et lignende samarbejde allerede i dag fungerer i Egedal Kommune.

Endvidere understreger borgmesteren, at Fredensborg Rådhus ligger så tæt på grænsen til Hørsholm Kommune, at politiet nemt vil kunne opretholde en fast lokal tilstedeværelse for borgerne i begge kommuner.

Hos Nordsjællands Politi ser politidirektør Finn Borch Andersen muligheden for at indgå i et partnerskab med Fredensborg Kommune:

”Hvis det bliver nødvendigt at forlade Hørsholm Politistation, er vi meget glade for borgmesterens forslag om at bruge Rådhuset i Fredensborg som base. Det er et særdeles konstruktivt og brugbart forslag, som vil kunne styrke det i forvejen gode samarbejde, vi har med kommunen”, siger politidirektøren.

Nordsjællands Politi skal i den kommende tid finde besparelser for omkring 29 mio. kroner. Politiet har udarbejdet en strategi for 2012, som også indeholder en plan for hvordan de nødvendige besparelser opnås. I planen indgår også overvejelserne om eventuelt at nedlægge Hørsholm Politistation.
 

Mest Læste

Annonce