Projekt Find Børnene skal afsløre mistrivsel

31/05/2012 13:57

Fredensborg Kommune

Amalie ser mest på, mens de andre leger. Jonas ender ofte i slagsmål. Er det tegn på dårlig trivsel? Det kræver sin pædagog eller lærer at opdage tegn på mistrivsel hos udsatte børn og reagere i tide med de rette midler. Derfor har Fredensborg Kommune netop startet et projekt med fokus på den tidlige indsats

Projekt Find Børnene handler om at styrke samarbejdet på tværs af sundhedspleje, skoler og daginstitutioner og alle andre aktører, der på forskellig vis arbejder med kommunens børn og unge.

Hanne Berg, formand for Børne- og Skoleudvalget siger:

”Forskning viser, at det meget tidligt i et barns liv er muligt at se tegn på, at et barn kan havne i sociale vanskeligheder senere i barndommen. Det betyder, at fx de 8-årige børn vi i dag ser i sociale vanskeligheder allerede meget tidligt har udvist de først tegn herpå – og forstår vi de tegn, så kan vi handle tidligt og sætte målrettet ind”.

Denne viden betyder, at Fredensborg Kommune nu sætter ind med en opsporingsmodel Find Børnene, hvor alle professionelle voksne i Fredensborg Kommune på tværs af fagligt ståsted og sektorer arbejder sammen om at opspore de børn, der er i risiko for at havne i vanskeligheder.

Hanne Berg fortsætter:

”Sundhedsplejens, skolernes, institutionernes og andre relevante aktørers viden om tidlig indsats skal styrkes yderligere, og især sundhedsplejen skal tildeles en mere central rolle. På den måde vil opmærksomheden på både de helt små børn og skolebørnene øges - og indsatsen styrkes.”

Det er en kendsgerning, at også forældrene er en vigtig samarbejdspartner i den tidlige indsats, når det nye opsporingsarbejde på tværs af skoler, institutioner og forvaltning i Fredensborg Kommune skydes i gang.

”Fredensborg Kommune prioriterer den tidlige, forebyggende indsats i arbejdet med børn og unge. Børn og unge i vanskeligheder skal hjælpes så tidligt som muligt, og de skal tilbydes den relevante støtte. Hjælpen skal tage udgangspunkt i en helhedsorienteret, opsøgende og inkluderende indsats, og om muligt inden for det almene system”.

Sådan indleder Fredensborg Kommune den nye sammenhængende Børne- og ungepolitik, som lige nu er i høring og snart er til politisk vedtagelse.

”Det er ikke noget nyt, at Fredensborg Kommune prioriterer den tidlige, forebyggende indsats i arbejdet med børn og unge. Det er sket gennem en del år nu. Men med Find Børnene søsætter vi nye initiativer og vi styrker opmærksomheden yderligere,” udtaler Lina Thieden, direktør for Kultur, Familie og Sundhed.

Fakta om Find Børnene:

Projektet skal:

- Opkvalificere den tidlige indsats overfor udsatte børn og inddrage forældrene som vigtige aktører.

- Give skoler og institutioner bedre mulighed for tidligt at identificere børn i udsatte positioner. Al erfaring viser, at dialog og afstemning af forventninger blandt fagpersoner er afgørende for at kunne hjælpe børn og familier, der er en bekymring for.

- Udvikle effektive opsporings- og samarbejdsmodeller.

- Skabe klarhed og ensartethed i måderne at gå til arbejdsopgaverne.

- Styrke samarbejdet mellem forskellige organisatoriske enheder.

Yderligere oplysninger:

Hanne Berg (F), formand for Børne- og Skoleudvalget, tlf.: 50 83 63 44

Lina Thieden, direktør for Børn, Kultur og Sundhed i Fredensborg Kommune, tlf.: 72 56 20 06

Mest Læste

Annonce