Skoleelever får iPads

16/06/2011 10:25

Fredensborg Kommune

75 skoleelever i de kommende 7.klasser på Fredensborg Skole vil i næste skoleår være helt med fremme på IT-beatet, når de skriver danskstilen og naturfagsopgaven. Eleverne får nemlig udleveret hver sin iPad, som de skal bruge i undervisningen, og som skolen håber, kan gøre eleverne bedre rustet til at bruge og udnytte næste generation af IT.

Indkøbene af iPads vil ske i løbet af sommeren og er kun et af flere ekstra tiltag, der skal gøre undervisningen i udskolingen mere inte-ressant i den nye skole, der er resultatet af kommunens nye skole-struktur. Med opbakning fra skolebestyrelsen prioriteres IT helt i top til næste år. Samtidig afprøves muligheder med fleksibelt skema og flere vil blive tilbudt plads på kommunens talenthold.

”Vi skal være klar til at træde ind i den nye skole, vi skal turde ud-fordre os selv, og vi skal turde prioritere. Det er det vi gør nu, hvor vi tager hul på fremtidens skole ved at lave en årgang næsten uden bøger, og udnytte og udforske alle de nye muligheder en iPad giver. Kreative projektopgaver, præsentationer og helt nye interaktive måder at lære på bliver forhåbentlig vores hverdag fra næste år. Jeg håber meget, at vi kan sikre vores nye udskolingselever de al-lerbedste IT-kort på hånden, så de er bedre rustet til de udfordrin-ger, de vil møde”, siger skoleleder på Fredensborg Skole, Jens Bernhardt.

Også formand for Børne- og Skoleudvalget Hanne Berg er glad for den fokus, der er på at sikre den nye skole den bedst mulige start:

”Den nye Fredensborg Skole viser både initiativ og innovation, når de målrettet går efter at forbedre elevernes IT-kundskaber. Det er gode takter. Derudover er jeg specielt glad for, at udskolingen bliver prioriteret så højt, da vi jo ved, at der ofte skal specielle tiltag til for at fange de ældre elevers opmærksomhed i folkeskolen. Det bliver interessant at følge skolens erfaringer med brug af iPads.”

Alle involverede lærere skal uddannes i brugen af iPads.

Som følge af kommunens nye skolestruktur bliver den nuværende Asminderød Skole og Fredensborg Skole slået sammen og vil fra august 2011 hedde Fredensborg Skole.
 

Mest Læste

Annonce