Samlet byråd bag ny Furesøaftale

09/03/2011 00:04

Furesø Kommune

Indenrigsministeren og Furesø Kommune er nået til enighed om en aftale, der en gang for alle giver Furesø tro på fremtiden. Efter mere end et års forhandlinger er der nu fundet en varig løsning på Furesøs finansielle problemer. ”Med den nye aftale bliver Furesøs borgere en gang for alle ligestillede, og Fu-resø Kommune ligestilles med andre kommuner i Danmark,” siger borgmester Ole Bondo Christensen.

Furesø blev født med massive udgifter til renter og afdrag, og der var usikker-hed om grundlaget for sammenlægningsaftalen.

På et ekstraordinært byrådmøde i dag den 8. marts 2011 har et enigt byråd til-trådt forhandlingsresultatet.

Byrådet bakker op
Aftalen indeholder en omlægning af gælden til et statslån med en fast lav rente. Samtidig forlænges kommunens særtilskud.

Et samlet byråd har nu givet sin fulde opbakning, og løsningen vil snarest mu-ligt i denne måned blive præsenteret for borgerne på et borgermøde.

Borgerløfter indfries
Kommunens forventninger har været klare: Løfterne i sammenlægningsaftalen fra 2005 skulle holdes.

Da Farum og Værløse blev sammenlagt, blev der givet tilsagn om, at Værløse-borgerne ikke skulle undgælde økonomisk for sammenlægningen med Farum. Det blev også aftalt, at særskatten i Farum skulle ophøre senest ved udgangen af 2013, og at Furesø skulle sikres samme udviklingsbetingelser som andre kommuner.

Den nye aftale indfrier disse løfter. Furesøborgerne er nu sikret imod skattestig-ninger og serviceforringelser som følge af gælden fra Farum.

Furesø kan nu betale gælden tilbage på realistiske vilkår. Furesø Kommune vil i øvrigt være stillet lige med andre kommuner i forhold til de årlige aftaler mel-lem staten og kommunerne. Dermed er byrådets krav til forhandlingsresultatet opfyldt, og Furesø kan omsider lægge fortiden bag sig og gå fremtiden i møde som én samlet kommune med gode udviklingsmuligheder.
 

Mest Læste

Annonce