Gladsaxe i nyt forskningsprojekt om type 2 diabetes

24/01/2012 11:02

Gladsaxe Kommune

Gladsaxe Kommune er foregangskommune i et nyt forskningsprojekt, der skal undersøge om regelmæssig intervalgang kan give personer med type 2 diabetes færre komplikationer og større livskvalitet. Første hold som skal være en del af projektet starter 19. januar.

Snart vil en lille avanceret skridttæller være en fast del af dagligdagen for et hold Gladsaxe-borgere med type 2 diabetes. Gennem 17 måneder skal de jævnligt gå intervalgang med den lille skridttæller, Jukudai Mate, som ikke blot tæller skridt, men som også fungerer som en slags digital træningspartner. Den kan for eksempel også give sin ejermand beskeder som ’skift tempo’ og give en fanfare, når man har klaret tre minutter i høj hastighed.

Projektforløb på 17 måneder
Gladsaxe er udvalgt som foregangskommune af DD2, et stort, nationalt forskningsprojekt i type 2 diabetes. Projektet med intervalgang-træning skydes i gang på Gladsaxe Kommunes Diabetesskole torsdag 19. januar. Det langstrakte projektforløb på 17 måneder skal vise effekten af et ændret motionsmønster.

- Skal det batte, så skal personer med type 2 diabetes motionere flere gange om ugen gennem hele livet, og skal man det, skal det være både let og sjovt. Vi tror ikke på, at borgere med type 2 diabetes får et bedre liv gennem et tilbud om tre måneders motion, siger Gladsaxe Kommunes diabeteskonsulent Lotte Sehested.

Bedre kondi af intervalgang
Kodeordet er Jukudai Mate. Et system, som motiverer til skiftevis at gå langsomt og hurtigt 3 minutter ad gangen. Jukudai Mate er en avanceret skridttæller, og de første danske erfaringer er, at folk blev så glade for deres motion, at de savnede den, når de efter fire måneder skulle holde en uges træningsfri.

Men intervalgangen gør også noget for én. Den gør, at man kan forbedre sin kondition med 10-20 procent, hvorimod en almindelig gåtur i et roligt tempo ingen forbedring giver.

- Vi tror også på en bæredygtigt og livslang motion - og ikke på tremåneders-programmerne. Så med dette projekt får vi unikke muligheder for at studere langsigtede resultater, siger Jens Steen Nielsen, projektleder på det nationale forskningsprojekt DD2.

En anden stor fordel ved intervalgangen er, at man kan gå præcist, når det passer ind i ens program. Man skal ikke have træningstøj på og ikke hen i et fitnesscenter

- Ideen er, at give alle kommunens borgere ”det normale liv”, også dem med type 2 diabetes. De skal ikke motionere specielt, de skal ikke spise specielt. De skal motionere og spise som alle os andre. Intervalgangen er en mulighed for at ændre vaner, og dermed tage hånd om sin sygdom, siger diabeteskonsulent Lotte Sehested, der også ser frem til at skulle være en del af projektet.

- Det store spørgsmål for os er jo, om dette over tid vil ændre borgernes hverdag, og om det betyder noget for udviklingen i deres sygdom. Vi tror på, at svaret er ja, og er glade for, at DD2 giver os chancen for at prøve dette af, siger hun.


Rigshospitalet følger med
Planen er, at der i 2012 skal starte fire hold på diabetesskolen med ca. 12 borgere på hvert hold. I starten skal skridttællerne aflæses hver 4. uge, senere noget sjældnere. Forskere og specialister på Rigshospitalet tager sig af den videnskabelige del og følger med i, hvordan intervaltræningen påvirker faktorer som for eksempel følgesygdomme, kolesterol, vægt og blodsukker.


Fakta:

Gladsaxe er foregangskommune på forebyggelsesområdet. I dag er cirka 90 ansatte trænet i at have et særligt fokus på diabetes. I 2012 skal de mere end 300 sygeplejersker og assistenter, der er ansat i kommunens Trænings- og Plejeenhed på et 2-dages diabeteskursus. Ifølge Diabetesregistret havde Gladsaxe i 2009 3.157 diagnosticerede og 254 nyopdagede borgere med diabetes, både type 1 og 2. På landsplan er der cirka 271.000 personer med diabetes.

Med de forventede 50.000 deltager bliver DD2 et af verdens største diabetes projekter og det er første gang der gennemføres et gennemgribende nationalt dansk forskningsprojekt. Målet er, at sikre patienterne et liv med mindre medicin, færre komplikationer og større livskvalitet i flere år. Se mere på www.dd2.nu

Mest Læste

Annonce