Minister giver grønt lys for at sende Hovedstadens Letbane i udbud

Infrastruktur

12/10/2016 14:30

Nick Allentoft

Transportminister Hans Christian Schmidt har nu besluttet at sende Hovedstadens Letbane i udbud.
Det sker efter, at den uvildige granskning af økonomien, som forligskredsen bag Grøn Transportpolitik-forliget bestilte før sommerferien, nu har været forelagt på et møde i forligskredsen. Granskningen viser, at økonomien bag projektet er velfunderet og realistisk, men foreslår, at der sættes ekstra penge af til bygherreudgifter. Derfor valgte transportministeren sammen med forligskredsen i dag at give grønt lys for at sende letbanen i udbud.

- Det er en rigtig god dag for hovedstadsregionen i dag. Og jeg er glad for, at vi nu sammen med ministeren kan sende letbanen i udbud. Vi er ikke nødvendigvis helt enige i ministerens udlægning af rapporten. Men hvem, der har ret, får vi først opklaret, resultatet af udbuddet foreligger en gang i sensommeren 2017, og vi kender den endelige pris på projektet. Herefter kan vi forhåbentlig stikke spaden i jorden og komme i gang med byggeriet. Med letbanen får vi en hurtig, effektiv og CO2-venlig, kollektiv transport, som kan reducere trængslen på Ring 3 og skabe vækst i hele hovedstadsområdet, siger Gladsaxes borgmester Karin Søjberg Holst (S). Hun er næstformand i Hovedstadens Letbane og repræsenterer de 11 ejerskabskommuner, der sammen med staten og Region Hovedstaden finansierer og bygger letbanen.

LÆS MERE OM Letbane-projektet

- I et storbyområde har alle brug for nem, hurtigt og fleksibel transport. Letbanen får betydning for rigtig mange mennesker, når de skal på arbejde og uddannelse, på hospitalet, til koncert eller på familiebesøg. Derfor bakker jeg fuldt op om transportministerens udmelding om, at vi nu kan komme videre og få letbanen i udbud. Jeg er selvfølgelig klar over, at vi først kender den endelige pris efter udbudsrunden, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).   Hovedstadens Letbane kommer til at køre fra Lyngby i nord til Ishøj i syd og forventes færdig i 2023-24. Den forventes at får 13 millioner passagerer, hvilket er mere end Kystbanen, og generere ca. 20.000 nye arbejdspladser og ca. 40.000 ny indbygger frem til 2032.  

Mest Læste

Annonce