Tre kommuner etablerer landets første veteranråd

Velfærd

09/02/2016 14:43

Nick Allentoft

Gladsaxe, Herlev og Ballerup kommuner opretter som de første i landet et fælles veteranråd, som - udover at støtte hjemvendte fra krigs- og katastrofezoner – skal være et samarbejdende organ for de tre kommuner. Veteranrådet skal kunne rådgive de tre kommuner om arbejdet med tidligere udsendte og nye frivillige aktiviteter.

Med etableringen af det fælles veteranråd har de tre kommuner truffet en politisk beslutning om at synliggøre en vigtig befolkningsgruppe, som repræsenterer Danmark i international tjeneste. Det kan være en hård oplevelse at være udsendt til en krigszone eller katastrofeområde, både for den der er afsted og de pårørende, som bliver hjemme. Men det er faktisk hjemkomsten og dét at omstille sig til det ”normale” liv, der ofte byder på store udfordringer.

Veteraner i Herlev tog initiativet

På opfordring af veteranforeningen (VETHO) i Herlev bliver der nu etableret et fælles veteranråd, der skal være et forum for at danne netværk med andre tidligere udsendte. Fokus er ikke på behandling, men på kontakt med ligesindede, der kender og forstår de udfordringer, man som veteran møder efter hjemsendelse. Senest har veteranforeningen startet et projekt, hvor de matcher veteraner, der lige er vendt hjem, med mere erfarne kollegaer, der fungerer som en slags ”wing-man” ligesom i den professionelle tjeneste.

Læs mere om kommunernes veteran-indsatser

Andre faggrupper er velkomne

På opfordring fra VETHO bliver Veteranrådet også åbent for andre faggrupper, der har været udsendt i tjeneste – eksempelvis fra hjælpeorganisationer. De vil også kunne have glæde af og behov for kontakt til et netværk, der har haft lignende oplevelser i forbindelse med tjeneste under hårde og usikre betingelser.

Citater fra de involverede parter:

Thomas Gyldal Petersen, borgmester i Herlev

- Veteranerne og deres indsats fortjener at blive taget alvorligt, og i Herlev har derfor også haft fokus på vores veteraner i en årrække. I 2013 vedtog vi en såkaldt veteranpakke med særlige tilbud til veteranerne, og har i dag en kommunal veterankoordinator og etablerede netværksgrupper. Jeg har fulgt det gode arbejde tæt, som vores lokale frivillighedscenter varetager, og glæder mig til samarbejdet med Veteranrådet og det, det bærer med sig, siger Herlevs borgmester Thomas Gyldal Petersen (S).

Karin Søjberg Holst, borgmester i Gladsaxe

- Dette her er et rigtigt godt initiativ fra veteranforeningen, som vi er glade for at bakke op om. Veteranerne har løst en svær opgave under ofte svære og farlige betingelser rundt i verden, og jeg håber på, at det nye, fælles råd kan være med til at forbedre hjemkomsten for dem, der har behov for det, siger Gladsaxes borgmester Karin Søjberg Holst.

Jesper Würtzen, borgmester i Ballerup 

- Vores veteraner fortjener alle den dybeste respekt og anerkendelse for deres indsats, som vi også i Ballerup Kommune markerer hvert år på den nationale Flagdag. Det er vigtigt at tage ansvar for vores veteraner, når de vender tilbage fra opgaver i udlandet, og jeg er glad for, at vi med etableringen af Veteranrådet kan være med til som lokalsamfund at skabe synlighed og støtte op om veteranforeningens gode arbejde”, siger Ballerups borgmester Jesper Würtzen.

Alf Døj, formand for veteranforeningen VETHO i Herlev 

- Det springende punkt for os er den politiske accept af en målgruppe, der ikke altid er så synlig. Nu giver Veteranrådet mulighed for at veteranerne bliver hørt og mødt på lige fod med andre befolkningsgrupper. Veteranerne tæller ikke kun udsendte soldater, men også faggrupper som fx læger og sygeplejersker, og nu kan vi sætte tidligere ind med bedre indsatser i et tæt og godt samarbejde med kommunerne, siger formand for VETHO, Alf Døj.

Jeanne Blyme, frivilligcenter Herlev

- På frivilligområdet møder både de veteraner, der har behov for støtte, og de veteraner, der kan støtte andre. Det fælles Veteranråd giver de tre kommuner mulighed for at tilbyde netop det, som veteranerne har brug for, og vi drager stor nytte af alle erfaringerne i de tre kommuner, siger Jeanne Blyme fra Frivilligcenter Herlev.

 

Mest Læste

Annonce