Aftale skal sikre unge i byggefagene en praktikplads

28/06/2012 11:22

Greve Kommune

Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske Skole, EUC - Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune indgår partnerskabsaftale, som skal sikre, at unge der har påbegyndt en uddannelse inden for byggefagene, opnår en praktikplads efter endt grundforløb.

Unge i Greve, der er begyndt på en uddannelse inden for byggefagene, skal sikres en praktikplads senest otte uger efter et endt grundforløb på en erhvervsskole. Det er hovedformålet med en ny aftale mellem de parter, som spiller en rolle i forhold til de unge og praktikpladsproblematikken.

Dansk Byggeri Østsjælland, Roskilde Tekniske Skole, EUC - Sjælland, Ungdommens Uddannelsesvejledning UUV Køge Bugt og Greve Kommune har derfor i dag underskrevet en såkaldt partnerskabsaftale, som skal skabe synergi mellem de indsatser, som parterne udfører i dagligdagen.

Partnerskabsaftalen skal primært bidrage til at flere opnår en praktikplads, men herudover forpligter aftalen også parterne til initiativer til at styrke jobmulighederne for ledige svende i byggebranchen, at øge fokus på byggefagene i folkeskolen og at stimulere især unge mænd fra ikke vestlige lande til at søge en erhvervsuddannelse.

”Det er vigtigt, at vi på denne måde sikrer de unges muligheder for en praktikplads, så de kan få en uddannelse. Og det er vigtigt, at byggebranchen sikres kvalificeret arbejdskraft på længere sigt”, siger borgmester Hans Barlach. ”Derfor er jeg også meget glad for, at det er lykkedes at få alle fem parter med i denne partnerskabsaftale”.

Partnerskabsaftalen blev underskrevet på Greve Rådhus onsdag af formand for Dansk Byggeri Østsjælland Niels Mostrup, direktør Jesper Østrup, Roskilde Tekniske Skole, direktør Astrid Dahl, EUC – Sjælland, centerleder Mark Jensen, UUV Køge Bugt og borgmester Hans Barlach, Greve Kommune.

Mest Læste

Annonce