Undersøger borgernes tilfredshed

13/08/2012 14:32

Greve Kommune

Greve Kommune gennemfører nu i samarbejde med analyseinstituttet Epinion en tilfredshedsundersøgelse blandt kommunens borgere. Med borgertilfredshedsundersøgelsen vil politikerne og administrationen inddrage borgernes oplevelser og meninger i udviklingen af den kommunale service.

Greve Kommune gennemfører i løbet af de næste uger en undersøgelse af borgernes tilfredshed med at bo i kommunen. Undersøgelsen gennemføres af analyseinstituttet Epinion som telefoninterviews, og målet er at få svar fra mindst 1000 Greve-borgere.

Med undersøgelsen ønsker byrådet at inddrage borgernes oplevelser og meninger aktivt i dialogen om kommunens ydelser. Og håbet er, at undersøgelsen kan give et mere kvalificeret billede af borgernes holdninger, så de kan indgå i de politiske og administrative prioriteringer.

”Borgernes oplevelse af vores service er et vigtigt input, når vi skal prioritere og udvikle kommunens service. Vi håber på, at borgertilfredshedsundersøgelsen kan vise os hvilke områder, der kræver særlig opmærksomhed, og hvor der er behov for, at vi gør os endnu mere umage fremover”, siger borgmester Hans Barlach.

”Men vi håber da selvfølgelig også, at vi kan se, hvor det går særlig godt, så de områder kan inspirere til udvikling på andre områder. Endelig håber jeg, at rigtig mange har lyst til at svare på spørgsmålene og gerne vil give os et godt råd.”

I undersøgelsen bliver der blandt andet spurgt ind til tilfredsheden med borgerbetjeningen, kommunens information, kultur- og fritidstilbud, vedligeholdelse af stier og veje, skoler, dagtilbud og ældrepleje. Sidst men ikke mindst får man mulighed for at give kommunen et godt råd. Der stiles mod at opnå svar fra mindst 1000 borgere i kommunen.

Resultaterne af borgertilfredshedsundersøgelsen offentliggøres i slutningen af oktober, hvor undersøgelsen præsenteres for Økonomi- og Planudvalget og Byrådet.

Mest Læste

Annonce