”Jeg er meget tilfreds med, at borgerne i Gribskov fremover kan se frem til en god kvalitet i den service, som vedrører flere tusinde mennesker i kommunen, siger borgmester Kim Valentin (V), Gribskov Kommune.

Både kommunen og private vinder stort udbud

Velfærd

05/03/2014 10:33

Freja Eriksen

Danmarks største udbud på social- og sundhedsområdet fører til, at både kommunen og private leverandører skal servicere borgerne i Gribskov.

Offentlig velfærdsservice for mere end 2,6 mia. kroner skal i de kommende år leveres til borgerne i Gribskov Kommune af så vel kommunens egen leverandør som af private firmaer. Det er resultatet af Danmarks største udbud på social- og sundhedsområdet. 

Gribskov Kommune har udbudt plejecentre, botilbud for borgere med handicap, et center for midlertidigt ophold, hjemmesygepleje, levering og produktion af mad samt genoptræning og rehabilitering af borgere.

Fremover skal servicen leveres til borgerne af så vel private firmaer som af kommunens egen leverandør. 

Samlet set viser resultatet af udbuddet, at kommunens egen leverandør langt hen ad vejen er konkurrencedygtigt. I dag er 1/3 af opgaverne på området i kommunalt regi – de øvrige opgaver udføres af private leverandører. Med resultatet af det nye udbud vil godt 1/4 af opgaverne fortsat være på kommunale hænder.

”Jeg er meget tilfreds med, at borgerne i Gribskov fremover kan se frem til en god kvalitet i den service, som vedrører flere tusinde mennesker i kommunen. Vi har i vores udbud lagt vægt på, at udlicitering ikke bare bliver spørgsmål om at levere en service så billigt som muligt, men at det i lige så høj grad handler om kvalitet og at opgaverne ses i en sammenhæng, så borgerne kommer i første række,” siger borgmester Kim Valentin (V), Gribskov Kommune. Og netop fokus på borgernes service har været vigtigt for kommunen. 

”For os er det ikke afgørende, om det er private eller kommunale leverandører, som skal servicere borgerne. Vi har lagt vægt på, hvem der kan levere den bedste kvalitet til den bedste pris, og det er faktisk lykkes at få nogle rigtig gode priser samtidigt med, at vi har løftet kvaliteten overfor de svageste borgere i vores kommune”, siger Formand for Social- og Sundhedsudvalget i Gribskov Kommune, Birgit Roswall (V). 

Den kommunale leverandør, PlejeGribskov, har afgivet kontrolbud på egne opgaver og ved udbuddet vundet driften af to plejecentre og et center for midlertidig ophold. De tre øvrige plejecentre, hjemmehjælp, madservice, to botilbud til borgere med handicap, genoptræning og rehabilitering af borgere fremover skal drives af private selskaber. 

12 private selskaber har efter en prækvalifikation været inviteret til at byde på opgaverne. Vinderne af udbuddet er fundet ved at vægte kvalitet lige så højt som pris. På kvalitetssiden har kommunen bl.a. vægtet evnen i leverandørernes tilbud om at kunne levere en sammenhængende håndtering af servicen til borgerne, evnen til at finde innovative løsninger, sociale klausuler og socialt engagement.

Vinderne af udbuddet overtager opgaverne fra 1. maj og 1. juni afhængigt af område.

Der underskrives kontrakter torsdag d. 6. marts kl. 15-17, i byrådssalen på rådhuset, Rådhusvej 3, 3200 Helsinge. Pressen inviteres til at deltage. 

Vedhæftet er oversigt over vinderne af udbuddet, faktamateriale om udbuddet samt oversigt over udgifter til udbudte områder fordelt på kommunal og private leverandører. 
Yderligere materiale kan findes på www.gribskov.dk.

Resultat af Gribskov Kommunes Udbud ..pdfFakta om udbuddet GK.pdffakta om privat_kommunal.pdf

 

Mest Læste

Annonce