Ramløse som attraktivt lokalsamfund

Politik

25/11/2014 10:03

Suleman Haider

Børn, unge og ældre skal fremover opleve Ramløse som et lokalsamfund, der er attraktivt, fordi det både har et mere sammenhængende læringsmiljø og et lokalsamfund med en stærk sammenhængskraft.

- Det er formålet med det projektforslag, Børneudvalget mandag aften besluttede at indstille til beslutning i Byrådet.

Projektforslaget er resultatet af en længere proces, hvor lokalbefolkningen, herunder foreninger, erhvervsliv og alle andre interesserede, har været inviteret ind i dialogen om, hvordan man sammen kunne udvikle Ramløse som et attraktivt lokalsamfund.

Ramløse som foregangsby 
De mange dialoger er nu mundet ud i et projektforslag, der skaber rammen om et fysisk samlingssted, som både medvirker til at skabe den røde tråd gennem børnenes opvækst og overgang mellem dagtilbud og skole/FO, men også rummer de lokale foreninger og andre lokale aktører.

Børneudvalgsformanden, Trine Egetved-Sørensen, ser mange fordele ved projektforslaget:

"Med det her projekt, bliver Ramløse foregangsby med et fokus på at udnytte de lokale ressourcer bedst muligt. For børne- og ungeområdet betyder det et tættere samarbejde blandt de fagpersoner, der skal skabe det bedst mulige fundament for børnenes trivsel og læring. Det kan give bedre og bredere kollegial sparring, bedre forståelse af det enkelte barn, og en oplevelse af en stærkere rød tråd gennem børn og unges opvækst."

Bredt samarbejde til gavn for alle

Fordelen strækker sig endda også ud over børne- og ungeområdet, påpeger Trine:

"Som det tydeligt fremgår af projektforslaget, handler Ramløse attraktive lokalsamfund jo også om meget mere end kun børne- og ungeområdet. Det fælles samlingspunkt "Kulturhuset", som jo er for alle i Ramløse, tror jeg kan give en rigtig stærk lokal sammenhængskraft, og nogle rigtig gode og spændende synergieffekter til gavn for alle borgerne. Som foreningerne også beskriver i deres intentioner med huset, tror jeg især, at det kan være med til at styrke og skabe samarbejder mellem skoler, dagtilbud, foreninger og det omkringliggende lokalsamfund, som jo er en stor del af målsætningen for vores arbejde med læringsreformen."

Projektforslaget bliver behandlet på Byrådets møde d. 15.12.2014. Hvis det godkendes, kan skolen flytte ind i nyrenoverede lokaler til det nye skoleår 2015/16 efterfulgt af de øvrige aktører frem til årsskiftet 2016.

Konkret indhold i projektforslaget:

-Oprettelsen af et Kulturhus, som både skal rumme de lokale foreninger, men også skal være åbent for såvel skole, dagtilbud og andre interesserede. 
- Etablering af udearealer, der skal fungere som legeområder for institutionerne, men også skal være åbne for lokalbefolkningen generelt.
- Flytning af FO til værkstedsblokken
- Flytning af biblioteket, så det kommer til at ligge over for kantinen. Den del af bygningen kan også bruges af lokalbefolkningen.
- Indretning af personalearbejdspladser
- Lokaler til skoleklasser, der tager udgangspunkt i læringsreformen og rullende skolestart.
- Skolehuset flyttes til lokaler med større kapacitet, så mellemtrin også kan rummes.
- Gribskov Specialbørnehave flyttes fra selvstændige lokaler i Helsinge til at være en del af Ramløse Børnehuse.
- Vuggestuekapaciteten øges fra 12 til 20 børn og rummes i en ombygget Kastanjen
- Dagplejens legestue får ligeledes lokaler i Kastanjen.
- Fælles renovation
- Der skabes mulighed for at arbejdsgrupperne, nedsat på Ramløsedagen, kan arbejde videre med deres ideer som løbebaner, anlæggelse af frugthave, indretning af udeværksteder og 
køkkenhaver mv.

Mest Læste

Annonce