Haderslev Kommune får akutteam

16/08/2012 23:07

Haderslev Kommune

Fra 1. oktober bliver der oprettet et akutteam, der betyder, at borgerne kan få hurtig og specialiseret pleje og behandling i eget hjem, og dermed vil det også være muligt at forebygge indlæggelser. Et nyt akutteam skal fremover give borgere i Haderslev Kommune specialiseret pleje og behandling i borgernes eget hjem. Udvalget fra Ældre og Handicappede har vedtaget at oprette teamet fra 1. oktober 2012. Akutteamet skal fungere som en specialenhed i Hjemmesygeplejen.

Ved etablering af et akutteam, vil det give borgerne mulighed for at modtage specialiseret pleje og behandling i deres eget hjem. Borgerne vil kunne udskrives fra sygehuset hurtigere efter en behandling er iværksat.

Akutteamet vil kunne iværksætte indsatser særligt til kronisk syge borgere i deres eget hjem, der i nogle situationer vil kunne forebygge en indlæggelse eller en eventuel genindlæggelse.

”Det er en stor glæde, at vi kan tilbyde borgerne denne service. Jeg er overbevist om at borgerne vil opleve en større kvalitet og sammenhæng i plejen og behandlingen”, siger en tilfreds udvalgsformand Markvard Hovmøller.

Akutteamet vil bestå af sygeplejersker med særlige kompetencer inden for akut pleje og behandling, der vil komme til at arbejde tæt sammen med både de praktiserende læger, sygehus og de kommunale serviceområder.

Mest Læste

Annonce