På billedet ses fra højre formand for LAG Haderslev, Solveig Kappel, borgmester i Haderslev, H.P. Geil, borgmester i Tønder, Laurids Rudebeck samt formand for LAG Tønder, Johanne Ludvigsen.
På billedet ses fra højre formand for LAG Haderslev, Solveig Kappel, borgmester i Haderslev, H.P. Geil, borgmester i Tønder, Laurids Rudebeck samt formand for LAG Tønder, Johanne Ludvigsen.

Haderslev og Tønder går sammen om landdistriktsudvikling

Infrastruktur

07/7/14 4:54

Nick Allentoft

Haderslev og Tønder skal fra 1. januar 2015 samarbejde om landdistriktsudvikling. Den 3. juli mødtes kommunerne og formændene for de Lokale Aktions Grupper for første gang for at drøfte det fremtidige samarbejde.

Ministeren for by, bolig og landdistrikter, Carsten Hansen, har besluttet, at antallet af Lokale Aktions Grupper (LAG´er) på landsplan skal reduceres til 26.

Haderslev og Tønder skal samarbejde om denne opgave, hvilket også har været ønsket fra de to byråd.

De to kommuner mødtes derfor for første gang den 3. juli for at drøfte etableringen af en fælles LAG. Den fælles LAG bliver krumtappen i udviklingen af landdistrikterne og i forhold til at få midler fra EU afsat til området.

Budgetrammen vil om året være 3,8 mio. kr. i Haderslev og Tønder.

På mødet blev de to borgmestre og formændene for de nuværende lokaler LAG´er enige om processen frem til starten den 1. januar. Samarbejdet skal planlægges, bl.a. i form af indkaldelse til og forberedelse af en generalformsling, der skal vælges en ny bestyrelse med repræsentanter for foreningsliv, erhverv og borgere i landdistrikterne. Bestyrelsen skal som noget af det første lave en fælles udviklingsplan.

”Jeg er glad for, at vi nu har etableret samarbejdet med Tønder, og jeg ser frem til, at vi i fællesskab får skabt gode vilkår for landdistrikterne”, siger borgmester i Haderslev, H.P. Geil.

”Vi går nu i gang med at planlægge generalforsamlingen, og jeg håber, at mange i landdistrikterne vil engagere sig i denne proces og få sat et stærkt hold i bestyrelsen, der så kan gå i gang med at lave den meget vigtige udviklingsplan for området”, siger borgmester i Tønder, Laurids Rudebeck.

På billedet ses fra højre formand for LAG Haderslev, Solveig Kappel, borgmester i Haderslev, H.P. Geil, borgmester i Tønder, Laurids Rudebeck samt formand for LAG Tønder, Johanne Ludvigsen.