Integration: Netværk mellem unge fik lovende start

Velfærd

27/1/16 2:21

Nick Allentoft

Masser af nye venskaber på tværs af kulturer blev grundlagt lørdag hvor 50 unge danskere og flygtninge hyggede og festede sammen.

Venskaber er vejen til bedre integration, mener man i Hedensted Kommune, hvor et netværk bestående af et halvt hundrede danske teenagere og jævnaldrende flygtninge lørdag fik en meget lovende start.

”Det gik helt forrygende. Der var en rigtig god energi og stemning, og der blev i den grad hyggesnakket hen over gryderne i køkkenet, fortæller projekt-koordinator Anja Sivebæk, Hedensted Kommune.

Velfærdsstat eller velfærdssamfund

Vi har sat velfærd til debat i en tid, hvor kampen mellem velfærdsstat og velfærdssamfund er blevet afgørende for velfærdsmodellens fremtid.

Følg artikler og indlæg på temasiden her

Hun glæder sig over, at der i løbet af lørdagen blev dannet cirka 25 nye vennepar og forudser allerede nu, at flere er på vej.

De to 15-årige piger, Laura Würtz Pedersen og Emma Morell fra henholdsvis Juelsminde og Glud, var blandt de fremmødte til lørdagens startskud med teambuilding, fællesspisning og fest på Hedensted Skole.

”Jeg har meldt mig til projektet, fordi det er spændende at møde nye mennesker og høre om deres kulturer. Man hører jo rigtig meget om flygtninge i medierne, og derfor var det spændende at møde dem ansigt til ansigt. De var utrolig søde og imødekommende,” siger Laura Würtz Pedersen, der fremover danner vennepar med en jævnaldrende pige fra Eritrea.

”Vi har aftalt at mødes hjemme hos mig næste gang. Jeg håber, at det bliver et godt venskab, som kan vare rigtig længe,” tilføjer hun.

Også Emma Morell ser frem til snart igen at skulle mødes med sin nye flygtninge-veninde.

”Hun kan tale en smule dansk, så det går nok. Vi kan lære om hinandens kulturer, og jeg håber, at jeg kan være med til at sikre hende en god integration i det danske samfund,” siger Emma Morell.

De unge flygtninge, hvoraf mange er kommet til Danmark uden deres familie, kommer fra blandt andet Burundi, Congo, Eritrea, Syrien, Afghanistan, Somalia og Sudan.

Der vil være en håndfuld fællesarrangementer i løbet af det år, som projektet foreløbig er planlagt til at køre.

Integration gennem relationer

”Ægte integration er en proces, som sker imellem mennesker, som er sammen, fordi de gerne vil og er positivt nysgerrige på hinanden,” forklarer Karen Marie Nielsen, leder af Kompetencegruppen for integration i Hedensted Kommune, initiativet til et nyt tværkulturelt ungenetværk etableret i samarbejde med Ungdomsskolen og UU-Hedensted.
Lørdag dannede Hedensted Skole ramme om det første møde mellem lokale unge og et tilsvarende antal unge flygtninge, hvoraf flertallet er uledsagede. Her kom de unge først igennem teambuilding-øvelser, inden de sammen tilberedte aftensmaden og holdt en fælles fest.   Formålet med lørdagens arrangement var at få dannet tværkulturelle ”makkerpar”, som forhåbentlig i løbet af det kommende år kan udvikle sig til egentlige venskaber. Initiativtagerne håber, at café- og biografbesøg, lektiehjælp eller venskabelige samtaler kan fremme vejen til en både hurtigere og bedre integration af flygtningene i kommunen samtidig med at det giver bedre trivsel og større livsglæde hos begge parter.   Målet er at skabe tre unge-netværk bestående af cirka 15 ”vennepar” hver i Hedensted, Tørring og Juelsminde.   ”At de unge lærer hinanden at kende på tværs af kultur og sprogbaggrund kan give den effekt, at de unge med anden baggrund end dansk får en forståelse af, hvordan man opfører sig, hvordan man går klædt, hvordan man taler, og hvad man ofte interesserer sig for, når man er ung i Danmark. De unge med dansk baggrund får omvendt en forståelse af at skulle træde ind i en dansk ungdomskultur og ”passe ind” fra starten,” siger Karen Marie Nielsen.   ”Jeg tror, at de netværk og venskaber, som vi får skabt med dette projekt, er afgørende for at skabe et godt fundament for de unges integration. Samtidig kan projektet være med til at åbne de unge flygtninges øjne for de værdier og muligheder som Hedensted som kommune kan tilbyde,” siger Liselotte Hillestrøm (S), formand for Udvalget for Fritid & Fællesskab.