Kommunen har afsløret socialt bedrageri for 10,2 mio. kr.

Velfærd

06/02/2013 14:12

Hedensted Kommune

Indsatsen fra Hedensted Kommunens to medarbejdere har også i 2012 givet store resultater. Fra november 2011 til november 2012 er det lykkedes at finde 6,7 mio. kr., som er udbetalt uretmæssigt til borgere i kommunen.

”Da vi i september 2010 besluttede at ansætte to medarbejdere til denne særlige indsats, forventede vi en årlig besparelse for det danske samfund på mellem 2,7 og 3,1 mio. kr. I 2011 afslørede medarbejderne snyd for 3,5 mio. kr. og året efter for 6,7 mio. kr. I alt 10,2 mio. kr. hvilket er rigtig flot arbejde men også bekymrende tegn på borgernes indstilling til samfundets fælles penge”, lyder det fra borgmester Kirsten Terkilsen.

Det er specielt områderne sygedagpenge, kontanthjælp og førtidspension, som giver de store beløb.

”Den store fokus, der er på ”socialt bedrageri” i medierne, har betydet, at vi får en masse henvendelser fra kommunens borgere om forhold, vi bør undersøge. Det giver os mulighed for at iværksætte undersøgelser, som vi ellers ikke ville kunne have lavet,” siger formanden for Arbejdsmarkedsudvalget Henrik Alleslev.

Beløbet på de 6,7 mio. kr. fordeler sig med 3,8 mio. til statskassen og 2,9 mio. kr. til kommunekassen. De uretmæssige udbetalinger er naturligvis blevet stoppet med det samme.

Pengene er fundet med udgangspunkt i de 430 sager, som kontrolgruppen har behandlet i perioden fra november 2011 til november 2012. Heraf er 75 anonyme anmeldelser og 20 fra mails med navngiven afsender. De resterende 335 sager er opstået via internt samarbejde i kommunen og særlige indsatser, eksempelvis mod enlige førtidspensionister og forkerte oplysninger til beregning af friplads ved børnepasning.

Mistanke om socialt bedrageri kan sendes til kontrolgruppen via www.hedensted.dk, på telefon 79 75 51 35 eller 79 75 50 78 samt via brev til Hedensted Kommune, Kontrolgruppen, Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted. Man vælger selv om man vil være anonym eller ej. Hvis man melder pr. brev og vil være anonym, skal man ikke skrive afsender på brev og kuvert, fordi kommunen så har pligt til at registrere det.

Mest Læste

Annonce